Převod z Rámcové smlouvy

do T‑Mobile Benefit přes webový formulář

U vašeho zaměstnavatele probíhá v současné době převod telefonních čísel z Rámcové smlouvy (určené pouze pro firemní čísla) do T‑Mobile Benefit, který je určen pro soukromé karty zaměstnanců a jejich rodinných příslušníků. Více informací a ceny naleznete na stránce T‑Mobile Benefit po zadání vašeho čísla T‑Mobile Benefit a hesla. Heslo pro vstup získáte u svého zaměstnavatele.

Jak to bude probíhat

 • Telefonní čísla můžete převést žádostí, kterou vytvoříte přes webový formulář na stránce T‑Mobile Benefit, jedná se volbu „Převádím číslo od zaměstnavatele na své RČ".
 • Smlouva na telefonní čísla se uzavírá pouze na RČ a jméno zaměstnance, který je občanem ČR. Pokud nejste občanem ČR, pro převod navštivte naše prodejny.
 • Po přihlášení na webový formulář budete vyzvání k zadání rodného čísla (musí se jednat o RČ zaměstnance), na které chcete převést telefonní čísla od svého zaměstnavatele. Pokud už jste zákazníkem T‑Mobile, budete dalším krokem požádáni o heslo pro komunikaci. Pokud heslo neznáte, najdete ho po přihlášení do Můj T‑Mobile (záložka Smlouva, téma SIM karta).
 • Následně vyplníte telefonní čísla, která si přejete převést od Vašeho zaměstnavatele na Vaše rodné číslo. Převedena mohou být jen čísla k převodu určená, tzn. potvrzená Vaším zaměstnavatelem. V případě, že číslo není uvedeno k převodu na RČ, nelze převod provést. Pro ověření, zda je číslo určeno k převodu, kontaktujte svého administrátora T‑Mobile Benefit.
 • - K zadaným telefonním číslům budete moci vybrat tarif a fakturační skupinu (tzn. údaje pro vyúčtování služeb). Stávající zákazníci si budou moci vybrat z existujících fakturačních skupin i vytvořit i novou fakturační skupinu. V rámci jedné žádosti o převod je možné vybrat ze stávajících fakturačních skupin a zároveň je možné vytvořit jednu novou fakturační skupinu. Pokud byste chtěli vytvořit více nových fakturačních skupin, je třeba vytvořit vždy novou žádost, tzn. znovu se přihlásit a zadat novou žádost o převod. Telefonní čísla pod totožnou fakturační skupinou mají jedno společné Vyúčtování služeb.

  Příklad: Chci převést čtyři čísla. Číslo 1 je syn, kterého chci přidat k mé současné faktuře. Číslo 2 a 3 jsou čísla mých rodičů, kteří chtějí společnou fakturu na obě čísla hradit sami. Číslo 4 je sestra, která chce svou samostatnou fakturu.

  Postup: Vytvářím první žádost o převod na čísla 1, 2 a 3. U čísla 1 vybírám z existujících fakturačních skupin, u čísel 2 a 3 zadávám „nová" a při dokončování převodu nejprve vyplňuji své kontaktní údaje (=údaje zaměstnance, který uzavírá smlouvu s T-Mobile CZ);, pro novou fakturační skupinu zaškrtávám „Fakturační adresa je odlišná od adresy trvalého bydliště", vyplňuji údaje pro fakturační adresu rodičů a objednávku dokončuji. Pro číslo 4 je třeba celý postup zopakovat, protože se jedná o druhou novou fakturační skupinu – tzn. přihlašuji se opět do webového formuláře a zadávám u čísla sestry v kolonce fakturační skupina „nová", při dokončení převodu zadávám kontaktní údaje své, pro novou fakturační skupinu vyplňuji část „Fakturační adresa je odlišná od adresy trvalého bydliště", dodávám sestřin email pro zasílání vyúčtování.

 • Po odeslání žádosti o převod bude Váš požadavek nejpozději do třech dní zpracován. Během této doby prosím další žádost nevytvářejte. O zařazení do T‑Mobile Benefit a čerpání výhod Vás budeme informovat přes SMS zprávy. Shrnutí smlouvy budete mít k dispozici v T‑Boxu, který naleznete na Můj T‑Mobile.
 • U nově vzniklých fakturačních skupin je nastaveno podrobné elektronické vyúčtování v PDF, notifikační metodou je SMS i email, platební metodou je bankovní převod.

Co budete potřebovat pro převod

Níže naleznete užitečné informace, které přispějí k rychlému vyřešení Vašeho požadavku.

 • Připravte si občanský průkaz, budete potřebovat své rodné číslo (převod je možné uzavřít pouze na rodné číslo a jméno zaměstnance). RČ vyplňte ve formuláři bez lomítka.
 • V případě, že jste již zákazníkem T‑Mobile, připravte si 4-místné číselné heslo pro komunikaci. Pokud heslo neznáte, najdete ho po přihlášení do Můj T‑Mobile (záložka Smlouva, téma SIM karta).
 • Pokud chcete, aby každému členu chodily samostatné faktury, je nutné nastavit jim své „fakturační skupiny". Ke každé fakturační skupině mějte připraveny veškeré podrobnosti - jméno, příjmení, celou adresu (včetně PSČ), e‑mailový kontakt pro zasílání elektronického vyúčtování v PDF.

Dokumenty ke stažení