Informace o předchozí verzi Správce firemních nákladů.

Pro SFN II jsme 1.7.2011 ukončili technickou podporu. SFN II a SFN III jsou zpětně kompatibilní - verze III může pracovat s novou databází i s databází verze II. I po instalaci SFN III můžete dále pracovat s verzí II a v klidu si ověřit, že nová verze má všechno, co potřebujete. Při přechodu na novou verzi nepřijdete o své exporty, ani o ty uživatelsky nadefinované, verze III si přebere automaticky nastavení z předchozí verze.

Nejčastější problémy se SFN II

Aplikace při spuštění požaduje přihlášení

SFN II

Máte aktivovánu funkci "Uživatelé se musí přihlašovat uživatelským jménem a heslem". Tuto funkci můžete zapnout či vypnout v nastavení SFN II (Parametry aplikace -> Obecné).

Výchozí nastavení:

 • uživatelské jméno ADMIN
 • heslo je prázdné

Monitorování chování aplikace
V případě nestandardního chování aplikace (nefunkčnost, nemožnost stažení dat apod.) je možné zásadní kroky prováděné aplikací zaznamenat do tzv. log souboru. Tento soubor výrazně pomáhá při analýze potíží a může být proto požadován technickou podporou T-Mobile.

Nastavení záznamu:

 • Klikněte pravým tlačítkem na zástupce aplikace,
 • vyberte Vlastnosti,
 • v řádku Cíl doplňte na konec odkazu -log např. "C:\Program Files\T-Mobile SFN II\SFN.exe" -log,
 • změnu potvrďte kliknutím na OK.

Po spuštění SFN II bude aplikace provádět záznam svého chování do textového souboru. Záznam je ukončen spolu s ukončením aplikace. Nové spuštění SFN II starý záznam smaže a vytvoří se nový. Soubor je pojmenován SFN.log a je ukládán do složky C:\Program Files\T-Mobile SFN II\ .

Aplikace SFN se nemůže připojit ke vzdáleným serverům T-Mobile

Chyba - SFN II

Možné příčiny zahrnují:

 • Firewall vaší společnosti blokuje připojení.
  Požádejte správce vašeho Firewallu o povolení přístupu k IP adrese 62.141.16.202, port 443 (https://sfn.t-mobile.cz/sfn2). Zda je tato adresa ve vaší společnosti povolena, lze ověřit zadáním adresy https://sfn.t-mobile.cz/sfn/hello do vašeho internetového prohlížeče. Pokud máte přistup povolen, zobrazí se po několika vteřinách následující řádky:

  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
  - <sfnServlet>
  <version>1.5</version>
  </sfnServlet>
 • Proxy server vaší společnosti blokuje připojení
  Zaškrtněte v nastavení aplikace (Parametry aplikace -> Připojení) položku „Použít proxy server“ a doplňte parametry dle pokynů svého správce připojení, resp. je zkopírujte z nastavení svého prohlížeče. V případě prohlížeče Internet Explorer tyto údaje naleznete v položce Nastavení (dále pak klikněte na Možnosti Internetu -> Připojení -> Nastavení místní sítě -> Server proxy). Vyžaduje-li váš proxy server ověření jménem a heslem, zaškrtněte v nastavení SFN II i položku „Proxy server vyžaduje ověření“. Kolonky Uživatelské jméno a heslo doporučujeme nevyplňovat, aplikace pak použije vaše  nastavení z prohlížeče Interet Explorer.

SFN III.

Aktuální aplikace umí analýzy včetně grafických výstupů.

Více zde

Řešení problémů

Praktické odpovědi na nejčastější otázky okolo provozu SFN.

Více zde