First login

We care about security of our web

Identifikace účtu

User name

Communication e-mail

Security question

Terms & Conditions

Pravidla a podmínky pro používání portálu www.t-mobile.cz

1. Základní ustanovení

T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, Praha 4, zapsaná u MS v Praze, oddíl B, vložka 3787, IČ: 649 49 681, DIČ: CZ649 49 681, tímto vydává pravidla a podmínky pro používání portálu www.t-mobile.cz (dále jen „TMCZ“ a „Pravidla“).

Portálem se pro účely těchto Pravidel rozumí internetové stránky přístupné z adresy www.t-mobile.cz (dále jen „Portál“).

Vlastníkem a provozovatelem internetových stránek www.t-mobile.cz tvořících Portál je TMCZ, který je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon oprávněn vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám (dále jen „Provozovatel“). Provozovateli svědčí veškerá autorská práva k vlastnímu obsahu, který Provozovatel umísťuje na stránkách Portálu, včetně textu, designu stránek, technických náčrtů, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto stránkách, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na stránkách Portálu.

Práva a povinnosti Provozovatele a uživatelů při používání Portálu se řídí těmito Pravidly. Tyto Pravidla se vztahují na všechny osoby, které navštíví Portál (dále jen Uživatelé). Uživatel vyjádří souhlas s těmito Pravidly tím, že vstoupí na kteroukoliv z www stránek Provozovatele přístupných přes tento Portál a jakýmkoliv způsobem užije jakoukoliv informaci umístěnou v rámci www stránek dostupných přes Portál. Pro používání služeb poskytovaných Provozovatelem prostřednictvím Portálu platí vedle těchto Pravidel i Všeobecné podmínky společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., popř. zvláštní podmínky pro příslušnou službu pokud existují. Odkaz na zvláštní podmínky, pokud pro danou službu existují, je vždy umístěn u ustanovení o konkrétní službě.

Zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na stránkách www.t-mobile.cz, s výjimkou těchto Pravidel, nemá povahu žádného právního úkonu směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi Provozovatelem a Uživatelem, pokud nebude v jednotlivých případech výslovně uvedeno jinak.

2. Úplnost a aktualizování informací

Provozovatel vyvíjí maximální úsilí, aby informace na tomto Portálu byly aktuální a proto jsou pravidelně upravovány a kontrolovány. I přesto Provozovatel nemůže zaručit nepřetržitou přesnost, správnost a aktuálnost veškerého jejich obsahu. Informace uveřejňované na Portálu jsou základní informace o nabídce produktů, služeb a aktivit Provozovatele, které mají obecný informativní charakter. Pro úplné a nejaktuálnější informace o specifických produktech, službách a aktivitách Provozovatele kontaktujte prosím vždy Zákaznické centrum Provozovatele.

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv měnit a upravovat poskytnuté informace bez předchozího upozornění.

3. Odpovědnost Provozovatele za obsah

Provozovatel je odpovědný za vlastní obsah, který umísťuje a udržuje k dispozici pro užívání na internetových stránkách v rámci Portálu. Provozovatel není odpovědný za cizí obsah k němuž pouze zprostředkovává přístup. Provozovatel dále není odpovědný za cizí obsah umístěný v rámci Portálu, pokud mu tento obsah není znám, nebo pokud pro něj není technicky možné a únosné jeho užívání zabránit.

Opravdu u nás nechcete mít nastavený účet?

Zabere to jenom chvilku. A jaké má registrace výhody?

  • Rychlý přístup do Můj T-Mobile
  • Jednoduché přihlášení pomocí uživatelského jména a hesla
  • Snadné obnovení účtu při zapomenutém heslu.

Máme se Vás tedy opět příště zeptat?

Ano, zeptejte se Ne, účet si nastavím později sám/a v Můj T-Mobile

Jak se můžu přihlásit?

Nemůžete si vzpomenout na své heslo? Máte zamčený účet v důsledku opakovaného chybného zadání hesla? Vše se dá napravit v rámci několika kroků.

První přihlášení
Pro první přihlášení použijte vaše telefonní číslo / ADSL / TV a my vám zašleme jednorázové heslo pro vstup.
Jednorázové přihlášení
Stačí zadat jen telefonní číslo, na které vám pošleme jednorázové heslo a je to. V případě ADSL/Mobilního internetu a TV a vám heslo zašleme na váš e-mail.
Automatické přihlášení
Pokud jste připojeni přes T-Mobile internet, tak vám číslo automaticky předvyplníme a stačí jen kliknout na tlačítko přihlásit. Nic dalšího dělat nemusíte.