Ceník doplňkových služeb

Tarifní zákazníci Twist zákazníci
Blokování hovorů: na vlastní žádost zdarma -
Omezení poskytování služeb (z důvodu neplacení) 2) 150 Kč
-
Přerušení poskytování služeb (z důvodu neplacení) 3) 1 000 Kč
-
Přerušení poskytování služeb (např. na dobu prázdnin) 4) zdarma
-
Aktivace souvislé řady čísel (příplatek k aktivaci) 302,50 Kč
(bez DPH 250 Kč)
-
Vydání nové SIM karty
při ztrátě, krádeži, zneužití, poškození, výměně za jiný typ 5) zdarma
zdarma
Změna tarifního programu 6)
z nižšího na vyšší zdarma dle Twist tarifu
z vyššího na nižší 7) zdarma
Nastavení NEJ čísla (první změna / každá další změna) - zdarma / 113,95 Kč
Změna telefonního čísla 1 210 Kč
(bez DPH 1 000 Kč)
-
Změna majitele (nový majitel) zdarma -
Zlaté číslo 6 050 Kč
(bez DPH 5 000 Kč)
-
Vybrané číslo 6 050 Kč
(bez DPH 5 000 Kč)
-
Identifikace obtěžujících volání 8) 250 Kč
(bez DPH 206,61 Kč)
250 Kč
(bez DPH 206,61 Kč)
Přechod na standardní tarif T-Mobile
z Twistu 9) - 119,79 / 2 418,79 /
3 628,79 Kč

(bez DPH 99/1 999/2 999 Kč)
z Happy Partner zdarma -
Přechod ze standardního tarifu T-Mobile 10)
na Twist 11) zdarma -
na Happy Partner zdarma -
Změna způsobu vyúčtování (za SIM kartu) 12) zdarma / 484 Kč
(bez DPH 400 Kč)
-
Multinumbering 13) 1 210 Kč
(bez DPH 1 000 Kč)
-
Expresní platba 14) 85,70 Kč
(bez DPH 70,83 Kč)
-
Opis Vyúčtování služeb 60,50 Kč
(bez DPH 50 Kč)
-
 1. Ceny pro Twist zákazníky jsou uvedeny včetně DPH.
 2. Blokování odchozích hovorů a ostatních služeb, například datových či faxových. Pokuty nepodléhají DPH.
 3. Při smlouvě na dobu určitou se smlouva prodlužuje o dobu přerušení poskytování služeb z důvodu neplacení. Pokuty nepodléhají DPH.
 4. Minimální doba přerušení poskytování služeb je 7 dní, maximální však 12 týdnů v kalendářním roce. Při smlouvě na dobu určitou se smlouva prodlužuje o dobu přerušení poskytování služeb.
 5. Zneužitím SIM karty je chápáno důvodné podezření na zneužití kódů PUK a BPUK. Jiný typ SIM karty je např. SIM s podporou GSM Banking, Twin, nanoSIM. Twist zákazník se musí prokázat originálním nosičem (dopis nebo plast) měněné SIM karty obsahujícím bezpečnostní kódy.
 6. U tarifních zákazníků je změna tarifu možná 1x za zúčtovací období a první změna tarifu je možná až po prvním vyúčtování služeb.
 7. Při nákupu telefonu za zvýhodněnou cenu (tj. aktivace s telefonem za zvýhodněnou cenu nebo využití nabídky dotovaných telefonů) je možné přejít na nižší tarif zdarma až po 12 měsících trvání účastnické smlouvy. Během prvního roku je přechod zpoplatněn částkou 1 000 Kč (1 210 včetně DPH). Přechod na vyšší tarif je i v tomto případě zdarma.
 8. Cena bude naúčtována pouze v případě úspěšného zjištění telefonního čísla.
 9. Cena 99 Kč (119,79 včetně DPH) platí při aktivaci tarifu se zvýhodněním HIT nebo při uzavření účastnické smlouvy na dobu neurčitou. Cena 1 999 Kč (2 418,79 Kč včetně DPH) platí pro SIM karty aktivní déle než 12 měsíců při současném zakoupení telefonu za zvýhodněnou cenu. Cena 2 999 Kč (3 628,79 včetně DPH) platí při současném zakoupení telefonu za zvýhodněnou cenu pro SIM karty aktivní méně než 12 měsíců.
 10. Přechod je možný pouze v případě, pokud máte ke dni přechodu uzavřenou se společností T-Mobile Czech Republic a.s. účastnickou smlouvu na dobu neurčitou a máte splněny veškeré závazky vyplývající z této smlouvy.
 11. Je však potřeba uhradit počáteční kredit na SIM kartě pro předplacenou službu Twist ve výši 100 Kč (121 Kč včetně DPH).
 12. V případě, kdy je při změně způsobu vyúčtování snížen počet vyúčtování vydaných zákazníkovi v zúčtovacím období (tj. při požadavku na společné vyúčtování pro více SIM karet jednoho účastníka), je tato změna zdarma.
 13. Rozdílná mobilní čísla pro hlasové, datové a faxové služby na jedné SIM kartě.
 14. Rychlá úhrada vyúčtování v kterékoliv Značkové prodejně T-Mobile. Částka k úhradě bude vyrovnána nejpozději do šesti hodin od zaplacení (pokud máte blokovány hovory z důvodu pozdní platby, budou v této lhůtě od zaplacení odblokovány).