Přenesení pevného čísla k T-Mobile

Chcete se svým číslem přejít k nám? Máme radost!

O všechno se postaráme my.

Vy s námi jen podepíšete smlouvu.

Vyberete si datum, které vám vyhovuje.

Uzavřete s námi smlouvu a objednejte si přenesení

Obraťte se na svého obchodního zástupce nebo na bezplatnou linku 800 73 73 73, nebo na kteroukoli naši značkovou i partnerskou prodejnu

Uzavřete s námi smlouvu na dobu určitou s cenově zvýhodněným telefonem nebo smlouvu na dobu neurčitou.
Zároveň se smlouvou podepíšete Účastnický autorizační formulář CAF, který obsahuje výpověď služeb u opouštěného operátora a zároveň slouží jako žádost o přenesení telefonního čísla/čísel a Dohodu o datu přenesení telefonního čísla.

Budete potřebovat:

  • občanský průkaz
  • výpis z obchodního či živnostenského rejstříku (nesmí být starší než 3 měsíce)
  • fakturu za služby od stávajícího poskytovatele, na níž je uvedené tzv. referenční číslo
  • smlouvu, kterou máte se současným poskytovatelem uzavřenou (pro ověření, zda jde o převod jednotlivého čísla nebo číselného rozsahu).

Podáme za vás výpověď u vašeho operátora a požádáme o přenos čísla/čísel

Na základě dokumentu „Účastnický autorizační formulář CAF“ za Vás podáme u Vašeho operátora výpověď a zároveň požádáme o přenos telefonního čísla/čísel. V průběhu procesu přenosu telefonního čísla/čísel budete emailem informováni o stavu zpracování Vaší objednávky.

Původní operátor číslo deaktivuje a bude aktivováno u T-Mobile

Deaktivace telefonního čísla u opouštěného operátora bude provedena v naplánovaný pracovní den a hodinu.
K aktivaci čísla u T-Mobile zpravidla dojde v naplánovaný pracovní den a hodinu, nejdéle však do 2 hodin od tohoto termínu.
Následně můžete využívat služby naší sítě.

Jak dlouho bude přenos trvat?

U služby Hlasová linka Premium

  • na našich značkových a partnerských prodejnách
    4 pracovní dny od podepsání dokumentů potřebných k uzavření Účastnické smlouvy s přenesením čísla a převzetí aktivační zásilky* (přístupová karta ke službě + event. zařízení)
  • u obchodních zástupců
    4 dny po doručení aktivační zásilky* Účastníkovi na jím uvedenou adresu

U služby Hlasová linka/Hlasová linka Multi

společně se zřízením DSL služby nebo 4 pracovní dny po zřízení DSL služby v závislosti na typu technického zázemí u Účastníka**

* K okamžitému převzetí pouze na značkových či partnerských prodejnách TMCZ
** V případě čísla/čísel provozovaných na vedení, které je zpřístupňováno, dojde k přenesení čísla/čísel společně se zřízením DSL služby. V případech čísla/čísel, která nejsou provozovaná na zpřístupňovaném vedení, dojde nejprve ke zřízení DSL služby a následně až k jejich přenesení.

Je dobré vědět