Kde je...

Hned víte, kde jsou vaši blízcí nebo třeba váš automobil.

Umíme rychle a přesně zjistit zeměpisnou polohu telefonu.

Lokalizace probíhá vždy jen s vědomím a souhlasem lokalizovaného.

Hledat můžete přes web, SMSku, menu telefonu nebo mobilní internet.

Znáte lokalizační PIN a potřebujete vyhledat konkrétní SIM kartu na mapě? Přihlaste se a vyhledejte číslo online.

Vyhledat číslo

Ceník služby Kde je...
Aktivace služby zdarma
Měsíční paušál zdarma
Prvních tisíc lokalizací
(cena za 1 lokalizaci)
4,84 Kč
pro tarifní zákazníky i Twist
1001. a další lokalizace
(cena za 1 lokalizaci)
3,51 Kč
pro tarifní zákazníky
4,84 Kč
pro Twist
  • Služba je dostupná okamžitě a pro všechny zákazníky T-Mobile po celé ČR. Pro lokalizaci nemusíte instalovat žádný software ani hardware. Stačí telefon v síti T-Mobile.
  • Neplatíte žádný měsíční paušál ani aktivaci. Účtují se pouze jednotlivé úspěšné lokalizace a můžete sledovat libovolný počet SIM karet.
  • Služba funguje na celém území ČR, a to včetně vnitřních částí budov.
  • Pokud je hledaná SIM karta v zahraničním roamingu, ukáže vám služba stát a síť hledaného telefonu.
Mohu se v rámci služby Kde je... opětovně dostat k dříve vyhledaným polohám SIM karet?

Ne, určené polohy se nikde nearchivují a nejsou zpětně dohledatelné.

Jak Vám odpověď pomohla?

Děkujeme za Váš komentář.

Jaké jsou hlavní výhody služby T-Mobile Kde je... oproti satelitním systémům GPS?

Služba Kde je... má oproti satelitnímu navigačnímu systému GPS několik významných výhod:

  • Nízké pořizovací náklady - stačí pouze mobilní telefon se SIM kartou T-Mobile.
  • Možnost lokalizace uvnitř budov, v garážích, úzkých ulicích (GPS vyžaduje přímý výhled na oblohu, a proto v těchto místech nefunguje). Přitom v budově tráví obvykle lidé v pracovní době nejvíce času (a to i ti, kteří často cestují).

Jak Vám odpověď pomohla?

Děkujeme za Váš komentář.

Mám jistotu, že mě někdo nemůže neoprávněně sledovat?

Aby bylo možné určit polohu telefonu pomocí služby Kde je..., musí být splněny následující podmínky:

  • Telefon v síti T-Mobile musí být zapnutý.
  • Osoba, která si přeje zjistit polohu daného telefonu, musí znát jeho telefonní číslo a heslo LPIN.

LPIN je heslo pro zjišťování polohy a musí být pro vyhledávanou SIM kartu předem nastaveno. Nová SIM karta LPIN neobsahuje a lokalizace je vypnutá. Bez znalosti LPIN zjišťovaná SIM karta neodešle žádné informace o své poloze.

LPIN může nastavit a změnit pouze oprávněný uživatel dané SIM karty. Nastavení parametrů služby Kde je... lze provést přes SIM Toolkit menu,  webové stránky Můj T-Mobile nebo přes SMS.

Jak Vám odpověď pomohla?

Děkujeme za Váš komentář.

Jaká je přesnost určení polohy službou T-Mobile Kde je... ?

Přesnost přímo závisí na hustotě telefonní sítě v daném místě. Protože nejvyšší hustoty síť dosahuje ve velkých městech, lze tam docílit přesnosti až desítky nebo stovky metrů. Opakem je situace ve volné krajině s minimálním osídlením. Zde může být chyba určení polohy až kilometry, typická tolerance je ve stovkách metrů.

Jak Vám odpověď pomohla?

Děkujeme za Váš komentář.

Co je to LPIN?

LPIN je heslo pro zjišťování polohy a musí být pro vyhledávanou SIM kartu předem nastaveno. Nová SIM karta LPIN neobsahuje a lokalizace v rámci služby Kde je.. je vypnutá. Bez znalosti LPIN zjišťovaná SIM karta neodešle žádné informace o své poloze.

Tento osmimístný bezpečnostní kód může nastavit a změnit pouze oprávněný uživatel dané SIM karty. Nastavit LPIN a další parametry služby Kde je... můžete snadno přes Můj T-Mobile na vašem počítači (Služby > Nastavení služeb > Kde je...).

Jak Vám odpověď pomohla?

Děkujeme za Váš komentář.