Zpět

4 výhody nového datového centra od T-Mobile

Datová centra již dávno nejsou pouze izolované komunikační uzly. Pokud využíváte služby datových center od profesionálů, získáte kvalitní, spolehlivé, ale hlavně bezpečné řešení, které vás může propojit s celým světem. Všechny tyto parametry bude splňovat naše nové datové centrum DC7. Přečtěte si, jaké výhody může přinést i vašemu byznysu.

1. Nižší spotřeba energie

Jedním z největších strašáků vlastní serverovny je její efektivita, která se projevuje na celkových nákladech na spotřebu energie a ovlivňuje je. Energii nekonzumuje pouze IT infrastruktura v podobě serveru, routerů, switchů a datových úložišť, ale i chlazení, osvětlení, udržování podpůrné technologie v optimálním prostředí, například předehřev motor generátorů apod. Docílit profesionálního prostředí s co nejmenšími provozními náklady není vůbec jednoduchá záležitost.

Datové centrum DC7 se bude moci pochlubit vysokou efektivitou, a tedy nízkou spotřebou elektrické energie, která bude patřit mezi světovou špičku. Pokud si chcete ověřit efektivitu datových center, hledejte hodnotu PUE (Power Usage Effectiveness). Ta hovoří o tom, jaké množství z celkově spotřebované energie se využívá na podporu IT zařízení a jaká část připadne na podpůrné systémy.

2. Samostatné sály

Vlastní serverovna je náročná na prostor a ve většině případů se v rámci jednoduchých serveroven zavádí celá řada kompromisních řešení, a to i z pohledu fyzické bezpečnosti. Nejpravděpodobnější scénář je, že si ve své budově vyhradíte jednu místnost, která bude plnit roli datového centra, bez jakéhokoliv členění a zónování.

Pokud máte IT a technickou část společnou, může nastat několik problémů. Pokud se něco pokazí, technik či servisní organizace bude mít přístup k zařízení, ke kterému by měli mít přístup pouze interně prověření zaměstnanci.

Pozemek, na kterém vzniká DC7, je úctyhodných 25 tisíc m2. To nám umožňuje rozdělit areál do tří samostatných zón: administrativní, technologické a IT zákaznických sálů.

V případě, že se poškodí chladicí zařízení, technik bude mít přístup pouze do technické části. Takto se nedostane do IT sálu, kde si klient pronajímá rack nebo tam má uloženou svou firemní IT infrastrukturu.

3. IT infrastruktura v bezpečí

S pohybem osob po datovém centru souvisí i bezpečnost. Tak jako technik má přístup pouze do technických prostor, nemůže se ani v blízkosti racků pohybovat kdokoliv.

Veškerý pohyb osob je sledován a monitorován, včetně jednotlivých opatření zamezujících právě nepovolenému pohybu osob. V klasické kancelářské budově se tato omezení dělají těžko.

DC7 se bude vyznačovat fyzickou a technologickou bezpečností na vysoké úrovni. Každá osoba bude mít přidělen přístup do příslušných prostor a bez autorizace při vstupu se do datového centra nedostane. Více o tom, jak může datové centrum zvýšit bezpečnost vaší IT infrastruktury, se dočtete v tomto článku.

4. Výhoda telko společnosti

Pokud jste si mysleli, že telekomunikační společnosti nemohou provozovat efektivní datová centra, jste na omylu. Používat služby datových center od telko poskytovatele má několik výhod. Tou největší je nepochybně vlastní konektivita, ať už se jedná o internetové, či datové služby.

T-Mobile patří mezi významné poskytovatele mobilních, datových, internetových a ICT služeb i za hranicemi České republiky. A proto jsme schopni nabídnout bezkonkurenční špičkové služby datových center spolu s konektivními službami v srdci Evropy (s excelentní latencí od Londýna až po Moskvu).

Česká republika je vzhledem ke svému umístění uprostřed Evropy atraktivní destinací i pro mnoho zahraničních subjektů, které potřebují rozmístit svoji IT infrastrukturu napříč jednotlivými kontinenty.

https://www.t-mobile.cz/images/22fb26e0-6ba5-47b8-811b-25d6b4583577.jpg