Zpět

Automatizace sítě: Usnadňuje agilitu firem

Společnosti a oddělení IT napříč Evropou jsou vystaveny značnému tlaku. Očekává se od nich totiž, že uživatelům technologií napomohou opatřit si aplikace, jejichž prostřednictvím by uživatelé mohli rychleji využít příležitosti pro byznys. Naštěstí existují produkty, které jim s tím pomáhají. Aplikačně orientovaná infrastruktura umožňuje, aby ICT nerušeně dál zákazníkům poskytovaly nástroje a procesy, které požadují.

Žijeme v době, která bývá nazývána érou zákazníka. Společnosti dnes v hospodářské soutěži vyhrávají díky pohotové inovaci. Ta jim umožňuje využívat rychle se měnící příležitosti na trhu dřív, než se to podaří konkurenci. Vítězové vítají přechod k mobilnímu způsobu myšlení. Přistupují na to, že je potřeba poskytnout zákazníkům produkty a služby, které žádají, jakmile o ně požádají.

Úspěšné firmy digitalizují celé byznys procesy a užívají sofistikovanou analytiku, aby zkoumaly velká data. Díky tomu dokáží identifikovat specializované segmenty na trhu, jimž mohou služby a produkty prodávat, stejně jako firmy, na něž se mohou zaměřit.

V tomto hyperkonkurenčním prostředí, musí ICT, ať je tvoří zaměstnanci nebo poskytovatelé služby, čelit silnému tlaku od svých firemních uživatelů. ICT se budou muset víc snažit, aby firmám umožnily rychleji reagovat na měnící se potřeby zákazníků a na posuny na trhu. Měly by vnitřním i vnějším zákazníkům přinášet výjimečné zákaznické zkušenosti.

Například pracovníci oddělení IT musí high-tech společnostem pomoci, aby jejich nákladní zaměstnanci v technických oborech vytvářeli větší hodnoty. Tito zaměstnanci by totiž neměli být zatíženi manuálními úkoly, místo toho by se měli zabývat strategickými projekty.

Vedle centralizace datových operací povede ke zlepšení výkonu IT i snižování potřeby ručně konfigurovat hardware. Je třeba, aby vývojáři, kteří pracují s aplikacemi, měli přístup do infrastruktury a k nástrojům, které zkracují dobu nutnou pro vývoj nových aplikací.

Musí se také zlepšit průchodnost sítě a zvýšit bezpečnost jakékoli kombinace datových center na pracovišti i mimo něj a privátních a veřejných cloudů. Vedoucí týmy ICT umožňují vývojářům aplikací, aby zdroje v infrastruktuře využívali podle potřeby.

Aby mohlo průměrné oddělení ICT tohle všechno zvládnout, musí přijmout představu o aplikačně orientované infrastruktuře (ACI). ACI společnosti Cisco je centrálně spravovaná síťová technologie, založená na jednoduše škálovatelných přepínačích Cisco Nexus s nízkou latencí. ACI patří mezi produkty, které mají pracovníci ICT k dispozici při automatizaci procesu přípravy a vybavení infrastruktury pro aplikace v rámci celé sítě.

Je to platforma na „orchestraci“, tzn. škálování infrastruktury nahoru i dolů, podle toho, co je potřeba s ohledem na požadavky firmy. Pak ji lze propojit s požadovanou aplikací, datovým centrem a cloudovými zdroji. Strategie a úrovně služeb se definují pomocí automatizovaných pracovních postupů. Nedílnou součástí procesu je upřesnění pravidel pro řízení změn.

Produkty jako ACI poskytují nástroje, jež mohou využívat chytré týmy ICT, aby uspokojily i ty nejnáročnější firemní uživatele. Konečný výsledek: lepší správa sítě a infrastruktury tak, aby se korporátní management i vedení ICT mohli soustředit na samotnou podstatu podnikání.

https://www.t-mobile.cz/images/7c05238c-8284-4c5b-97ec-148e6c71736f.jpg