Zpět

Autopark dostane vaše firemní auta pod kontrolu

Téměř každá firma ke svému podnikání používá firemní vozidla. Málokterý manažer nebo obchodní zástupce jezdí městskou hromadnou dopravou nebo na kole. Čím více má firma vozů, tím větší má starosti.

Nejedná se ale jen o starosti spojené s pravidelným servisem a údržbou vozů, ale především často firmě chybí přehled, kde se jejich vozy pohybují a zda si obchodní zástupce místo cesty k zákazníkovi nevyřizuje osobní záležitosti na úplně jiné trase. Také chybí kontrola nad ujetými soukromými kilometry.

Mnozí z vás mají vlastní zkušenost s vypisováním knihy jízd, a ruku na srdce – kdo z vás ji vyplňuje pravidelně a přesně podle ujetých kilometrů? Z vlastní zkušenosti vím, že na to často není čas a kilometry včetně účelu jízdy se vyplňují jednou začas s použitím map na internetu.

Každá minuta je vzácná

Společnost Walmark se zabývá prodejem a distribucí potravinových doplňků a léčiv a její síť obchodních zástupců operuje v Čechách i na Slovensku. Uhlídat a kontrolovat více než 100 vozidel pak vypadá jako nadlidský úkol. Hledali řešení, jak zjednodušit administrativu pro obchodní zástupce i finanční oddělení a zároveň mít možnost kontroly, zda zaměstnanci opravdu jezdí tam, kam tvrdí.

S instalací jednotek Autoparku do všech firemních vozů zpočátku narazili na nedůvěru zaměstnanců, kteří měli pocit, že je firma chce kontrolovat i ve volném čase. Po nějaké době ale tato nedůvěra opadla a teď si zaměstnanci řešení velmi chválí a přijímají ho jako moderní nástroj, který jim naopak pomáhá a šetří čas. Postupně zařadili do Autoparku i ostatní vozy a nyní mají 100 % vozového parku v jedné evidenci, včetně vozů manažerů.

Jak funguje Autopark v praxi?

Běžný řidič/uživatel Autopark používá především k evidenci služebních a soukromých jízd. V každém vozidle je přepínač, který zaměstnanec nastaví podle druhu jízdy. Služební jízdy se evidují včetně lokace, ale soukromé jízdy evidují pouze počet ujetých kilometrů. Pokud zaměstnanec zapomene přepnout např. na služební jízdu, může údaj dodatečně změnit v aplikaci, ke které má přístup i ze svého chytrého telefonu.

U takto doplněné služební jízdy se objeví pouze kilometry, v obráceném případě (pokud se jedná o soukromou jízdu, ale zaměstnanec ji evidoval jako služební) jsou GPS souřadnice viditelné. Obchodníci Walmarku tak jen přepínají tlačítka ve svých firemních vozech a netráví cenný čas nad vyplňováním knihy jízd.

Odlišení soukromých a služebních jízd je benefitem jak pro společnost Walmark, tak i pro samotné zaměstnance. Přeúčtování soukromých kilometrů je fér pro obě strany – účtuje se podle skutečně najeté vzdálenosti. Společnost Walmark si po roce fungování Autoparku vypracovala analýzu a zjistila, že na soukromých jízdách svých zaměstnanců ušetřila téměř 20 %, což při větším počtu vozů a najetých kilometrech není zanedbatelná částka.

Kromě výše zmíněné knihy jízd si společnost pochvaluje i provázanost řešení s tankovacími kartami, možnost průběžné i namátkové kontroly služebních jízd on-line i kontrolu, zda bylo opravdu natankováno do služebního vozidla. Od nasazení Autoparku zaznamenali méně krádeží vozů a mohou také snadno monitorovat i styl jízdy jednotlivých řidičů.

Něco navíc

Autopark nemusí být využit jen pro účely služebních jízd obchodních zástupců. Zákazníci ho využívají např. také na kontrolu, zda řidiči jezdí podle předpisů a dodržují předepsané rychlosti. Dokonce dovedou i rozlišit, zda např. hasičské vozy jezdí mimo výjezd předpisově, nebo zda si „zrychlují“ cestu, i když zrovna nikde nehoří.

Dopravní a rozvozové firmy mohou prostřednictvím Autoparku kontrolovat dodržování tras a spotřebu pohonných hmot. Stavební firmy zase tímto způsobem monitorují docházku a dodržování pracovní doby zaměstnanců a také kontrolují skutečnou práci pracovních strojů a nákladních vozidel.

Autopark taktéž dovede pohlídat, aby natankované palivo skončilo opravdu v nádrži služebního vozidla, a ne např. v kanystru nebo v soukromém vozidle. Pro sdílená referentská vozidla, která parkují, kde se dá, je poloha vozu na mapě nedocenitelnou funkcí.

Alternativa pro menší vozové parky

Líbí se vám výše popsané řešení, ale máte pouze několik málo vozů? Jako alternativu pro firmy např. s pěti a méně vozy vám mohu doporučit Chytré auto. Sice neumí vše, ale zato má jiné vychytané funkce, které určitě oceníte.

Společnost Walmark se zabývá výrobou a prodejem bezpečných a účinných potravinových doplňků a léčiv. V oblasti zdravotní péče je nejrychleji rostoucí firmou ve střední Evropě. Jejím posláním je poskytnout svým zákazníkům inovativní produkty špičkové kvality a služby v oblasti péče o zdraví, aktivně propagovat zdravý životní styl a vést své zákazníky k odpovědnému přístupu k vlastnímu zdraví. Společnost využívá nejnovějších poznatků vědy a výzkumu pro inovaci a vývoj svých produktů a hledá a podporuje nové myšlenky a směry v této oblasti. Kromě silného postavení v Čechách a na Slovensku mají dceřiné společnosti v dalších sedmi evropských státech a exportují do dalších téměř čtyř desítek zemí světa.

https://www.t-mobile.cz/images/8172149d-7e32-4af5-8e83-7e9b13ebac0d.jpg