Zpět

C-Roads: Bezpečí na silnicích pohlídá inteligentní systém

Vítejte v budoucnosti na silnicích. Každý automobil má zabudovanou inteligentní technologii, která komunikuje s okolními vozidly i s celou okolní infrastrukturou. Upozorňuje na různé komplikace na cestě a hlídá plynulost provozu. Není to utopie, ale blížící se realita. Aktuálně ji testuje T-Mobile v rámci projektu C-Roads společně s automobilkou Škoda Auto.

Chytré auto shora

C-Roads Czech Republic je projekt spolufinancovaný EU z programu Nástroj pro propojení Evropy. Cílem je ověřit rádiové parametry a možnosti LTE-V (LTE for Vehicles, můžete se setkat i s označením C-V2X), technologie, která umožňuje komunikaci mezi vozidlem a složitou dopravní infrastrukturou a také mezi jednotlivými vozy navzájem.

Od fungující LTE-V přes inteligentní systém až k bezpečnosti na silnicích

T-Mobile hraje v projektu C-Roads důležitou roli. V současnosti testuje ve spolupráci se Škoda Auto právě technologii LTE-V a implementuje další funkcionality. Díky fungující komunikaci může fungovat kooperativní inteligentní dopravní systém (anglicky C-ITS - cooperative intelligent transport systems), který poskytuje řidičům informace o aktuální situaci v silničním provozu.

Přímá komunikace mezi vozidly i vozidlem a infrastrukturou se podílí na zvyšování bezpečnosti na silnicích. Řidič získává aktuální informace přímo do vozidla, správci infrastruktury mají detailnější přehled o provozu či případných problémech a dokáží na ně rychleji reagovat. Jedná se tedy i o budoucí základní komponentu autonomního řízení.

Inteligentní systém řidiče upozorňuje například na tyto nebezpečné situace:

  • práce na silnici,
  • pomalu jedoucí nebo stojící vozidlo,
  • prudce brzdící vozidlo,
  • blížící se vozidlo IZS,
  • dopravní zácpu ve směru jízdy.

A není to zdaleka vše. Systém dokáže informovat také o:

  • nerespektování semaforu na křižovatce,
  • nebezpečném místě na vozovce,
  • zhoršených povětrnostních podmínkách,
  • přednosti veřejné dopravy,
  • nebo o tom, že se blíží úrovňový železniční přejezd.

Spolehlivé informace z různých zdrojů v aplikaci i pro záchranné složky

Nebezpečné oblasti, dopravní zácpy a další ukazatele lze označit díky analýze několika zdrojů. Z anonymizovaných signalizačních dat o pohybu zákazníků v síti mobilního operátora T-Mobile, z dat produktu Chytré auto nebo z informací o počasí. Zasílané zprávy a podněty budou obzvláště užitečné pro vozidla Integrovaného záchranného systému.

Díky spolupráci se Škoda Auto budou potřebnou technologií do budoucna vybaveny i automobily této značky. Aby majitelé vozů nevybavených tímto systémem nepřišli o výhody připravené v rámci projektu C-Roads, T-Mobile vyvíjí i aplikaci pro chytré telefony, díky které budou informováni úplně všichni řidiči, kteří si aplikaci stáhnou.

https://www.t-mobile.cz/dcpublic/chytre-auto-dalnice.jpg