Zpět

Chytrá města budou hrát zásadní roli v ochraně klimatu

Jedním z největších problémů, se kterými se v současnosti musíme potýkat, jsou změny klimatu a jejich dopad na celou planetu. Teploty stoupají, objevují se extrémní výkyvy počasí a samotná existence celých obcí a měst je ohrožena, proto je třeba něco dělat hned teď.

Společnost Deutsche Telekom v tomto dění hraje významnou roli. Podílí se na úsilí snižovat emise CO2. Zároveň jsou velmi aktivní ve snaze transformovat města pomocí tzv. chytrých řešení. Ta mohou vést ke zmírňování neblahých vlivů na životní prostředí, jež s sebou nese nárůst počtu obyvatel ve městech. Současně jsou jedním z hlavních partnerů bonnské konference o změnách klimatu organizované OSN.

23. zasedání konference smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu (COP 23), která se konala ve dnech 6. až 17. listopadu 2017, se zúčastnilo přibližně dvacet tisíc obhájců ochrany klimatu. Mezi hostiteli byl Deutsche Telekom zodpovědný za technologickou stránku a zároveň i za internetové a mobilní služby.

Za několik měsíců se nám v bonnském Rheinaue Park podařilo postavit dočasné stavby, které zabírají 45 tis m2. Také jsme zde instalovali na 50 km optických kabelů a dalších osm mobilních antén.

COP 23 měla rovněž za cíl organizovat konferenci, která by byla z hlediska emisí skleníkových plynů co možná nejvíc neutrální. Účastníkům se podávalo většinou vegetariánské jídlo a produkce odpadu se udržovala na co nejnižší úrovni. Po skončení konference byl Rheinaue Park uveden do původního stavu.

Při pokládání optických kabelů jsme zvláštní péči věnovali tomu, abychom zabránili poškození kořenů stromů a květinových záhonů. Nově položená síť kabelů navíc zůstane na místě, aby mohla být využita i v budoucnosti.

Chráníme klima pro budoucí generace

Udržitelnost měst samozřejmě byla během rozhovorů na COP 23 významným tématem. OSN odhaduje, že až 70 % světové populace bude do roku 2050 sídlit ve městech. I proto jsou města vystavena obrovskému tlaku, aby minimalizovala potřebný přísun energie, vody, jídla a produkci odpadu, tepla a znečistění vzduchu a vody.

S pomocí Deustche Telekom se Bonn zařadil mezi řadu měst, která po celém světě přijímají chytrá řešení, aby dokázala čelit vlivům rostoucí urbanizace na životní prostředí. Iniciativa Digitální Bonn v poslední době učinila další krok k vytvoření chytré sítě pouličního osvětlení, odpadních kontejnerů a zjišťování míry znečištění ovzduší.

Deutsche Telekom poskytuje technologie pro tzv. NarrowBand-IoT (NB-IoT), které propojují inteligentními senzory s pouličním osvětlením v centru města, s popelnicemi v garážích na náměstí Münsterplatz stejně jako se softwarem a daty pro měření kvality ovzduší.

Zároveň spolupracuje s řadou partnerů na mnoha iniciativách usilujících o vytvoření chytrých měst v Německu i po celé Evropě. Řešení pro chytrá města zavedli už v deseti evropských zemích.

Město budoucnosti musí poskytovat digitální služby, včetně řešení pro chytrá parkoviště, pro řízení mobility, spravování chytrého pouličního osvětlení, veřejného pořádku a bezpečnosti a nakládání s odpady. Teprve pak můžeme dosáhnout toho, že naše města budou udržitelná i pro budoucí generace.

https://www.t-mobile.cz/images/19f0cdec-82b9-4e68-a5f5-5e0dc5a053c6.jpg