Zpět

Cloud je eko

Přestěhovat své servery do cloudu šetří firmě peníze a přináší dnes tak potřebnou flexibilitu. Jde také o ekologický počin. Datová centra s cloudovými službami spotřebují výrazně méně energie oproti serverům v klasických serverovnách. Proč? Důvodů je více.

Efektivní počítače v obláčku

Počítače se stále zlepšují a jejich požadavky na energii při stejném výkonu časem klesají. Veličina, kterou se měří spotřeba a kterou řada výrobců ke svým serverům uvádí, se jmenuje SPECpower_ssj2008. Konečně dobré zprávy, ale jak si takový server vybrat?


Otázka je chyták. Ve skutečnosti si nemusíte kupovat žádný server. Jeho vlastnictví je v dnešní době neefektivní. Většinou totiž server využívá jen zlomek svého výkonu a zbytečně žere energii. Pokud například jede na poloviční výkon, bere energii na úrovni 75 % maximálního odběru a pokud zcela spí, i tak bere 25 % maximálního odběru.

Cloudový provider problém s línými servery nemá. Jak zpívá Olympic „Každý chvilku tahá pilku". Agregace několika zákazníků přináší cloudovému providerovi efektivní využití výpočetních i energetických zdrojů. Takovýmto způsobem potřebuje cloudový provider v přepočtu na jeden server výrazně méně síťové a bezpečnostní infrastruktury, ale i výrazně méně spotřebované elektrické energie.

Ekologická datová centra

Dalším důvodem, proč cloud šetří energii, je fakt, že moderní datová centra jsou ve srovnání s klasickou serverovnou energeticky mnohem efektivnější. Platí to i pro velké organizace. Běžná serverovna spotřebuje na svůj vlastní chod alespoň polovinu nebo více energie (PUE> = 1,5), moderní datová centra umí režii stáhnout na nižší hodnoty.


Proto spálí server ve vlastní serverovně přibližně dvakrát tolik elektrické energie ve srovnání s virtuálním serverem v cloudu. Pokud vezmeme v úvahu velikost cloudové infrastruktury T-Mobile CZ, ročně ušetříme tolik energie, kolik by se vyrobilo z 600 tun uhlí. To je asi 7 plně naložených vagónů a při jejich spálení se dostane do ovzduší:

  • 140 tun popela,
  • 3,7 tuny popílku,
  • 15,7 tun SO2,
  • 1,2 tuny NOX,
  • 860g arzenu,
  • 451 tun CO2.

Působivá čísla, která však celkovou spotřebu uhlí v ČR velmi nesníží. Používání a adopce cloudu narůstají exponenciálně, takže jednou na tom bude záležet hodně. Proto, pokud chcete myslet nejen ekonomicky, ale i ekologicky – popřemýšlejte nad migrací. Matka Země vás chce v cloudu.

Pokud se zajímáte o cloud a nové trendy, přijďte si poslechnout prezentaci Mira Pikuse na konferenci IDC Predictions 2017.

https://www.t-mobile.cz/images/824733c3-742f-47ac-a95f-620cd7f1aaac.jpg