Zpět

Digitalizací ochráníte své podnikání

Digitalizace narušuje hladký chod průmyslu a podniků v rámci celé ekonomiky. Skupiny ICT musí svým firmám pomoci tento trend využít. Infrastruktura, která podporuje kolaboraci, může end-to-end digitalizaci pohánět. V jejím důsledku pak roste provozní efektivita a zákazníci jsou nadšení.

Vaše firma začne být digitalizovaná, například když:

• se namísto na infrastrukturu a síťové služby budete soustředit na podstatu svého podnikání.

automatizujete a spustíte zákaznickou samoobsluhu, takže bude zákazník, například v případě úvěrové společnosti, moct získat schválení hypotéky v reálném čase.

• nabízíte služby a produkty na míru, které jsou uzpůsobovány přímo pro potřeby zákazníka

• dosáhnete toho, že manuální procesy, které dříve měly papírovou podobu, budou hospodárné, automatizované a škálované. Tím se zvýší míra, do jaké má firma kontrolu nad svým provozem, a zároveň se omezí rizika. Anebo lze vytvořit zcela nové digitalizované procesy.

• užíváte datové modely tak, aby z provozních údajů bylo možné získat využitelné postřehy zákazníků a analýzu efektivity.

• využíváte tzv. big data, to znamená různá strukturovaná i nestrukturovaná data včetně sociálních médií, textového a vizuálního materiálu a další typy informací, jež mohou doplnit vaše provozní údaje.

• zavádíte algoritmy na podporu každodenního rozhodování.

Abyste mohli tyto ambiciózní plány uskutečnit, musíte mít vlastní digitální vizi, jež bude ovlivňovat jednotlivé end-to-end byznys procesy. Musíte také mít představu, jak se bude při transformaci postupovat, a zároveň dokázat rychle vyvíjet digitální prototypy.

Staré nastavení, způsob uvažování a chování, staré zvyky, to vše se musí změnit. Obchodníci možná budou vzdorovat samoobslužným zařízením. Skupiny, které dřív pracovaly odděleně, musí začít spolupracovat.

Cílem oddělení ICT musí být vznik platforem, jež podporují kolaboraci napříč funkcemi a byznys jednotkami. Tím se upevní dodržování standardů a zlepší se komunikace se zákazníky, dodavateli a partnery. Nutnost digitalizovat je jedním z důvodů, jež vedly k tomu, že se začaly stírat hranice mezi tradičně odděleným hardwarem a infrastrukturou, internetem, IT službami a telekomunikací.

Digitalizační programy od vedení firmy vyžadují silnou podporu, která by měla vést k tomu, aby se sjednotily postoje všech zúčastněných a podařilo se překonat počáteční nevoli.

Podniky, jež svoje procesy digitalizují, získají nové zákazníky, udržují si odstup od konkurence a zlepšují výkon. Pokud chce podnik proces digitalizace řádně rozjet a vybudovat digitální schopnosti a dynamiku, měl by si vzít jeden, dva pilotní projekty, a pak urychleně škálovat.

Každá firma by měla uposlechnout výzvu k digitalizaci end-to-end podnikání nebo jí bude hrozit, že se stane obětí nějakého z konkurentů, který tuto neopakovatelnou příležitost lépe pochopil.

https://www.t-mobile.cz/images/8e786037-2c72-4276-862c-3be41c5861b1.jpg