Zpět

Hybridní cloud: klíč k IT outsourcingu

V současné době začíná být každému jasné, že cloud nabízí více prostoru pro ukládání a navýšitelnou výpočetní sílu za cenu nižší než tradiční infrastruktura ICT. Méně se ale ví, že cloud představuje nový cíl v IT outsourcingu. A je také cestou, která vedení firem umožní, aby se soustředili na podstatu svého podnikání.

Outsourcing IT infrastruktury původně sloužil pouze přesunu do cloudu bez velkých změn, tzv. lift and shift, když se původní firemní IT přemisťoval k poskytovateli služby. Následující generace outsourcingu se soutředila na racionalizaci původního IT a na zlepšování výkonu.

Příští generace outsourcingu bude o úsporách z rozsahu. Díky virtualizované „infrastruktuře jako služba“ (IaaS) poběží operace na pronajatém dedikovaném hardwaru v datových centrech spravovaných profesionály.

Ve srovnání s tím, kdybyste využívali vlastní datové centrum, nový přístup lépe využívá infrastrukturu, dobu provozuschopnosti a model platba za to, co spotřebuji. Zároveň zajistí nižší výdaje i riziko při upgradování hardwaru, údržbu, zastarávání, sledování licence a záložní infrastrukturu pro obnovu po havárii.

Hybridní cloud vznikl jako platforma pro outsourcing. Je hybridní v tom smyslu, že integruje:

soukromý cloud, kde se odehrává práce s klíčovými byznys systémy a ukládání citlivých vlastnických dat zákazníků za firewall v souladu s regulacemi.

softwarové služby veřejného cloudu, které vybavil jiný poskytovatel služeb a využívají je jiné firmy, například pro práci na krátkodobých projektech, které nemají zásadní význam.

Pro optimalizaci cloudu je nejlepší nahradit většinu systémů na pracovišti standardními komponenty. Ty pak lze spoustět v hybridním cloudu v datových centrech spravovaných profesionály. V takovém případě jsou infrastruktura a aplikace s vaším pracovištěm propojené prostřednictvím vysokokapacitního připojení.

S aplikacemi se pracuje v datových centrech, kde podléhají přísným bezpečnostním pravidlům. Ve výjimečných případech s aplikacemi i IT infrastrukturou pracuje softwarový partner. V těchto případech pak společnost dohlíží na dodržování bezpečnostních pravidel.

Co je ale skutečnou výhodou cloudového přístupu k outsourcingu? Zvýší se s ním schopnost vedení zaměřit se na inovaci podstaty podnikání firmy. Management se totiž už nebude muset starat o IT infrastrukturu. To by nakonec mohla být největší výhoda nastávající konvergence IT outsourcingu a cloudu.

https://www.t-mobile.cz/images/53be49b0-9a36-427b-bde4-bdc27c3aeaab.jpg