Zpět

Konektivita je pro cloud zásadní

Pokud podnikání vašich klientů závisí na připojení ke vzdáleným serverům, na ukládání dat a na jiných důležitých aplikacích, je kvalita připojení naprosto klíčová. Cloud computing a konektivita spolu samozřejmě úzce souvisí. Je jasné, že bez ní je cloud k ničemu. Na tento fakt se ale také často zapomíná.

Spolehlivé připojení ke cloudovým službám je pro dostupnost, fungování a bezpečnost takových služeb zásadní. Když tedy dojde na výběr poskytovatele cloudu, má T-Mobile obrovskou výhodu oproti jiným hráčům.

Globální hráči na cloudové scéně si to zjevně uvědomují a uzavírají partnerství s různými telekomunikačními společnostmi. Zároveň ale data na pevných discích mezi zákazníky a svými datovými centry přepravují náklaďáky. Zvláštní podívaná, především ve 21. století.

Šířka pásma, latence, anebo obojí?

Jaký je tedy vlastně vliv konektivity a vzdálenosti od cloudu na různé způsoby, jak zákazník služby využívá? Když se cloud užívá k uskladňování záloh anebo pro obnovu po havárii, hraje nezvýznamnější roli šířka pásma.

Veřejný internet ve střední a východní Evropě poskytuje okolo 10 až 20 MB za sekundu, přičemž může docházet k fluktuaci a rychlost není nijak garantovaná. Přenos 1 TB dat by tak zabral půl dne, možná dokonce celý den. To samozřejmě není pro většinu společností přijatelné, především bavíme-li se o obnově po havárii.

Co se tedy týče požadavků na vysokorychlostní připojení, je často nutností dedikovaná lokální soukromá linka, která může dosahovat hodnot v gigabitech za vteřinu.

Jiné aplikace, jako například ERP nebo VDI značně závisejí na nízké latenci. Veřejný internet poskytuje latence mezi 10 a 30 milisekundami během připojení k poskytovateli cloudu, který se nachází, řekněme, o čtvrt Evropy daleko.

To často bývá příliš dlouho. Především u interaktivních aplikací, u kterých je třeba, aby probíhala hladká komunikace oběma směry a správný obraz nabíhal okamžitě.

Bezpečné připojení

Přes veřejný internet se jen těžko zajišťuje bezpečnost na úrovni podnikových sítí. Navíc je připojení přes VPN vhodné jen pro některé klienty. Pouze soukromé linky mohou poskytnout skutečně bezpečné prostředí. Ochranu před odepřením služby provedeném distribuovaným útokem lze obvykle očekávat u každé online služby. Neposkytují ji ale všichni poskytovatelé cloudu.

Máte-li zákazníky, kteří si právě vybírají vhodný cloud, nezapomeňte je upozornit na problematiku konektivity. U nás se nepochybně jedná o naši silnou stránku.

Vysvětlete zákazníkům, že neodolatelné výhody přesunu do veřejného cloudu, například flexibilita a agilita, kterou jim přinese, zjevně stále přibývají. Mějte ovšem na paměti, že během přesunu do cloudu je výběr vhodné konektivity a bezpečného prostředí stejně zásadní jako přesun sám.

https://www.t-mobile.cz/images/a7b402ce-f91b-4609-a8c0-15c9dab2dbc2.jpg