Zpět

Lék na potíže s řízením pracovní síly? Digitalizujte!

Zjistěte, jak slovenská energetická firma VSD zvýšila produktivitu a snížila náklady pomocí elektronického řešení řízení pracovní síly.

Řízení pracovní síly je složitá operace, která zahrnuje plánování, zavádění pracovních příkazů a kontrol. Nemusí to ale být velká věda, navíc v posledních letech hodně pozitiv přinesla digitalizace.

Ve Slovenské energetické společnosti Východoslovenská distribučná, součásti společnosti innogy (VSD), implementovala elektronické řešení pro řízení pracovní síly slovenská pobočka Deutsche Telekom PosAm. Bylo to v roce 2013 a řešení PosAm se využívalo v oblasti služeb v terénu. Díky tomuto řešení došlo k nárůstu produktivity a snížení nákladů. Minulý rok pak VSD využití tohoto řešení rozšířila i na jiné interní procesy.

Potíž s řízením pracovní síly

Slovenská firma, která se specializuje na distribuci a dodávku elektřiny, v odboru servisu měření zaměstnává asi 70 terénních pracovníků. Ročně vyřizují přes 100,000 požadavků po celém Slovensku.

Starší papírový systém řízení jejich aktivit zabíral spoustu času, chybovost byla vysoká, navíc starý systém bránil optimálnímu přidělování úkolů. To se rychle změnilo, když PosAm celý proces digitalizovala a automatizovala.

Řešení

Elektronický systém řízení pracovní síly instalovaný v roce 2013 do oddělení služeb v terénu zavedl inteligentní plánování a automatický sbět dat. Funguje to, protože systém:

• zajišťuje, aby byl každý úkol ve vhodný okamžik přidělený správnému zaměstnanci, který je vybavený relevantními nástroji a dovednostmi.

• toho lze dosáhnout, protože si systém při plánování a přidělování úkolů automaticky všímá faktorů, jako je dostupnost, kompetence a zeměpisná poloha pracovníků v terénu.

Důsledky pro pracovníky v terénu

Nový systém zjednodušil život i pracovníkům v terénu:

• pracovní rozpisy teď dostávájí přímo do svých mobilních terminálů.

• během instalací, inspekcí nebo provádění odečtů se veškeré související údaje nahrávají automaticky: zákazníkovy údaje, stejně jako údaje o dodávce a spotřebě, se odesílají přímo do mobilní aplikace.

Důsledky pro zákazníky

Od začátku digitalizace řízení pracovní síly došlo ve VSD k nárůstu efektivity. Ten pak vedl nejen ke snížení nákladů pro společnost, ale také ke zlepšení služeb pro zákazníky:

• terénní úkony je nyní možné plánovat až třikrát rychleji než v minulosti.

• navíc je lze uskutečnit rychleji, přičemž prokázaná produktivita se zvýšila o více než 20%.

• automatický sběr a centralizace dat vedou k téměř nulové chybovosti, co se týče informací o zaznamenaném měření.

A dnes?

V roce 2017 se společnost VSD rozhodla rozšířit použití řešení i na jiné typy činností. Pověřila tedy PosAm, aby systém podle potřeby upgradovala.

„Z celé řady poskytovatelů řešení pro řízení pracovní síly si spokojený zákazník po čtyřech letech hladké spolupráce vybral znovu nás, abychom se stali jeho hlavním poskytovatelem těchto řešení,“ uvedl Juraj Pavol, produktový manažer společnosti PosAm.

https://www.t-mobile.cz/images/1db4a226-a746-4eb1-ba48-0e6da94cd96b.jpg