Zpět

Lídři ICT musí s poptávkou po cloudových službách pracovat

Cloud mezi firemními uživateli podnítil vysokou poptávku po tom, aby vybudovali anebo vyhledali služby založené na cloudu, za které se platí, pokud se využívají. Lídři ICT teď musí s touto zvýšenou poptávkou pracovat, musí zajistit, aby koordinace a škálování cloudových služeb ve firmě probíhaly efektivně.

Hned na začátku je třeba vyjasnit řídící roli ICT. Je jí design, údržba a optimalizace platformy pro cloudové služby. Pro mnoho společností bude nejvhodnější užívat jak veřejné, tak privátní cloudy. Vaším cílem je integrace a orchestrace služeb, které poskytují co největší obchodní hodnotu. Zároveň usilujte o dodržování bezpečnostních, nákladových a výkonnostních norem.

Definujte, jak si představujete konsolidaci a standardizaci svého cloudu kolem několika hlavních SaaS a aplikací a dodatečných funkcí od poskytovatelů cloudu. Dále využijte strategii „získám a rozšířím“ a pořiďte specializované služby od jiných prodejců. Nástroje jako Microsoft Azure a Office365, Oracle SaaS a Oracle cloud nebo Salesforce CRM a Appexchange jdou tímhle směrem.

Vysvětlete svým uživatelům, že spolupráce s větším počtem menších poskytovatelů SaaS přinese zatěžující hloubkové kontroly a práci ve smluvním vztahu.

Firemní cloudovou strategii stavte na svojí byznys strategii, nikoli na přelétavých přáních několika hlučných zákazníků. Vaši uživatelé pravděpodobně plně nechápou, jaké technologické schopnosti potřebují. Nevědí ani, jaké mohou nastat problémy při vytváření technologického harmonogramu.

Novou technologii možná vnímají jen jako prostředek k opakování stávajících procesů. Tým ICT musí získat více dovedností, nově musí zahrnovat architekty, designéry služeb, pracovníky pro řízení byznys vztahů a mobilní odborníky, kteří se vyznají v problematice cloudu.

Využívejte nástroje, aby vyhledávání již užívaných cloudových služeb probíhalo automaticky. Následně smysl těchto služeb doložte. V cloudu vytvořte katalog aplikací a služeb, který bude v souladu s uživatelskými pravidly. Kvůli orchestraci služeb sledujte vývoj na trhu s nástroji. Některé integrační nástroje jsou dodávány s tisíci vestavěných integrací určených k propojování běžných nástrojů XaaS.

A konečně: zainteresovaným osobám musíte objasnit možnosti i problémy jednotlivých cloudových platforem. Vytvořte uživatelská pravidla, která zajistí optimální integraci služeb. Pobízejte zainteresované osoby, aby společně s organizací ICT budovaly cloudový ekosystém, který propojí zákazníky, dodavatele a ostatní byznys partnery.

S firemní poptávkou po cloudových službách lze nejlépe pracovat pomocí řízení, ne těžkopádným přikazováním. Řízení by mělo znamenat, že se přihlíží k potřebám a postojům zainteresovaných osob a vytváří se pro ně racionální a flexibilní pravidla.

Lídři ICT, kteří dokáží čelit výzvám, jež představuje řízení cloudových služeb, se stanou hnací silou úspěchu svojí firmy i úspěchu vlastního.

https://www.t-mobile.cz/images/e5a561f3-828d-4a68-97e3-d381629bf045.jpg