Zpět

Migrace do cloudu. Jak se nespálit?

Migrace do veřejného cloudu není jednoduchá, ale zcela jistě je lákavá. Cloud dokáže dynamicky škálovat a má zabudované výborné bezpečnostní prvky, dostupnost a zálohování. Pro mnoho lidí je ovšem nejvíc přitažlivý tím, že člověka zbavuje veškerých potíží spojených se správou vlastního hardwaru a softwaru.

Cloud tohle všechno dokáže, protože se v mnoha ohledech odlišuje od infrastruktury na pracovišti. Operuje na masivně škálované a často i poměrně vzdálené platformě, kterou vlastní poskytovatel cloudu a sdílí ji řada zákazníků. Tyto jeho vlastnosti však přinášejí své problémy a těžkosti.

Než se rozhodnete k migraci, zamyslete se nad těmito čtyřmi rizikovými faktory: výkonem, konektivitou, architekturou a licencí a kontrolou přístupu.

1. Výkon

Aplikace, které citlivě reagují na drobné zhoršení u výpočetních zdrojů, mohou mít v cloudu problémy. Problematický by mohl být především výkon při ukládání.

Například jedinečný databázový server, který slouží jako nenahraditelné srdce vaší architektury a vyžaduje stálou vysokou propustnost disku, bude možná v systému sdíleného úložiště trpět. V takovém případě je nejlepší tento typ jedinečného serveru přeměnit na skupinu vyváženě zatížených cloudových „mazlíčků",které mohou škálovat podle potřeby.

2. Konektivita

Cloud je vzdálený. Ačkoli se většina aplikací dokáže dobře vypořádat s latencí a šířkou pásma poskytovanými veřejnými internetovými sítěmi v Evropě, existuje několik výjimek. Například virtuální desktopy s interaktivními uživatelskými aplikacemi vyžadují nízkou latenci. Pro rozsáhlé zálohování je zase potřeba veliká šířka pásma, především pro případ obnovy dat.

V takových případech se doporučuje dedikovaná privátní linka. Nemluvě o tom, že je navíc velmi výhodné, je-li váš poskytovatel cloudu zároveň i vaším poskytovatelem telekomunikačních služeb.

3. Architektura a licence

Některé aplikace mají s migrací do cloudu potíže kvůli svojí architektuře. Cloudy obvykle nepodporují starší verze operačních systémů, anebo systémy, které netvoří mainstream, jako například BSD nebo HP-UX.

V prostředí cloudu možná nebudou fungovat specifické sestavy hardwaru, jako třeba dva servery, které mají přístup ke stejnému úložišti, což je řešení, které se běžně užívá v clusterech serverů s vysokou dostupností. Bude třeba přepsat pevné kódy vytvořené na míru, například IP adresy psané přímo v aplikačním kódu.

Migrace do cloudu bude možná také muset čelit potížím s licencí v případech, kdy je relevantní softwarová licence spojená s konfigurací hardwaru na pracovišti. Anebo když je v cloudu licencovaná jiným způsobem. V případě pochybností kontaktujte prodejce softwaru.

4. Kontrola přístupu

Cloud je sám o sobě bezpečnější než většina toho, co si zákazníci dokáží vybudovat sami za pomoci zařízení, znalostí a času, které mají k dispozici. Je nicméně na zákazníkovi, aby zajistil bezpečnost vlastních mechanismů přístupu do cloudu, jako jsou sdružené servery Active Directory. Zdaleka se nejedná o něco jednoduchého. Navíc každá chyba v této oblasti představuje značné riziko.

Co říci závěrem? Nerozhodujte se pro migraci do cloudu ukvapeně. Nejprve si pečlivě porovnejte výhody i všechna rizika. A teprve poté vytvořte migrační strategii. Nejlépe se však svěřte do rukou odborníků. Rádi vám s migrací do cloudu pomůžeme.

https://www.t-mobile.cz/images/59fd31c7-2d6b-471e-9c2f-e093c38fe70c.jpg