Zpět

O město se můžete starat, jenom když ho dobře znáte

Město Brno má podle statistického úřadu zhruba 380 tisíc obyvatel. Ve skutečnosti je ve městě ale mnohem více lidí, cca 600 tisíc. Docela rozdíl, že? A to vše určitě nejsou jen vysokoškolští studenti na kolejích, turisté a účastníci různých veletrhů. Musíme k nim také započítat ty, kteří do Brna každý den dojíždějí, ať už za prací, do škol nebo jen za zábavou.

 

Analýza geolokačních dat mobilního operátora

To, co je na první pohled každodenní realita, může lidem, kteří např. plánují dopravní uzavírky, úplně zamotat hlavu. Město Brno si ale těžkou hlavu nedělá. Naopak má přehled, kdy a kde se během dne nejvíce pohybují lidé a které dopravní trasy jsou v kterou denní dobu nejvytíženější.

Kromě dat ze statistického úřadu využívá také analýzu geolokačních dat mobilního operátora (Big Data). Jedná se o jedinečný zdroj informací o pohybu obyvatelstva, díky kterému lze získat komplexní přehled o množství lidí, kteří se v Brně pohybují nebo tam tráví svůj čas. Všechna data jsou anonymizována, takže se nikdo nedozví, kam např. cestoval „Franta Novák“, ale udělá si přehled, kolik lidí například celý den jezdí po Brně a okolí, aniž by se zastavili na dobu delší než je 1 hodina.

Co můžeme ve městě zlepšit, když víme, kolik je tam lidí?

Z přesných dat můžeme vyvodit, které dopravní spoje jsou v daném čase nejvytíženější a nejfrekventovanější, odkud a kam lidé nejčastěji jezdí a kde se nejvíce zdržují.

Tato data mohou městu pomoci lépe a efektivněji plánovat:

- výstavbu infrastruktury,

- územní rozvoj,

- optimalizaci městské hromadné a příměstské dopravy,

- rozložení služeb pro obyvatele,

- přípravu krizového managementu,

- optimalizaci cestovního ruchu.

Na základě získaných dat Brno připravilo podrobnou analýzu „Pohyb obyvatel na základě dat mobilního operátora“, která je k dispozici na webových stránkách pro širokou veřejnost.

Příklady z praxe

Jaké informace tedy Brno dostalo? V rámci analýzy se sledoval pohyb lidí ve 48 územních jednotkách v samotném městě a 187 vybraných přilehlých obcích. Na základě analýzy zjistili, že během typického pracovního dne se uskuteční 160 tisíc cest mezi Brnem a okolními vesnicemi. Největší dopravní špička je ráno kolem sedmé hodiny, kdy do města přijíždí cca 27 660 lidí, a odpoledne mezi třetí a čtvrtou hodinou, kdy z města naopak odjíždí cca 27 000 lidí. Ve všední den se déle jak 1 hodinu ve městě zdrží cca 1,1 milionu obyvatel a o víkendu je to přibližně 780 tisíc.

´

Zajímavé je, že průměrně 147 203 cest začíná po šesté hodině ráno a končí kolem čtvrté odpoledne, přičemž tyto cesty trvají déle jak 6 hodin a mají přestávku maximálně do 1 hodiny. Většinou se jedná o řidiče z povolání, kurýry, zásobování a logistiku. Město dokonce i ví, kde se nejvíce těchto cest uskutečňuje. Asi nikoho nepřekvapí, že největší koncentrace je v logistických a průmyslových lokalitách na jihu a jihovýchodě města.

Co jsou geolokační data?

Jedná se o signalizační data, která vysílá SIM karta do mobilní sítě. Na základě tohoto připojení pak lze určit místo, kde se daný uživatel nachází. Jelikož žádný operátor nemá na telekomunikačním trhu 100% podíl, jsou tato data brána jako statistický vzorek, z něhož se následně dopočítávají hodnoty pro celou populaci (tedy do 100 %).

Geolokační data využívá Brno mimo jiné i v aplikaci pro modelování počtu obyvatel během dne.

Brno je počtem obyvatel i rozlohou druhé největší město v České republice, největší město na Moravě a bývalé hlavní město Moravy. Je sídlem Jihomoravského kraje, v jehož centrální části tvoří samostatný okres Brno-město. Je centrem soudní moci České republiky, v Brně sídlí Ústavní soud, Nejvyšší soud, Nejvyšší správní soud i Nejvyšší státní zastupitelství. Dále zde sídlí například Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, veřejný ochránce práv nebo Státní zemědělská a potravinářská inspekce. Brno je také sídlem římskokatolické brněnské diecéze.

Město je významným střediskem vysokého školství s 34 fakultami 14 univerzit a dalších vysokých škol s více než 60 000 studenty. V Brně je zákonem zřízeno studio České televize a Českého rozhlasu. Na brněnském výstavišti se tradičně konají velké mezinárodní výstavy a veletrhy. Brno proslulo i jako dějiště velkých motoristických závodů konaných na blízkém Masarykově okruhu. K nejprestižnějším závodům patří Grand Prix ČR, součást seriálu mistrovství světa silničních motocyklů.

Jindřiška Kyselová

Od roku 2015 pracuji v oddělení B2B Marketingu ve společnosti T-Mobile, kde připravuji reference s našimi firemními zákazníky. Zaměřuji se hlavně na to, jakým způsobem naše produkty využívají a jak jim pomáhají rozvíjet jejich vlastní byznys. Za 2 roky v B2B Marketingu jsem se potkala s více než 60 firmami a na kontě mám přes 40 schválených referencí a další postupně přibývají. Ve svém volném čase se věnuji rodině, pravidelně organizuji dobročinné bazary, ráda čtu a tančím.

https://www.t-mobile.cz/images/b06af183-782c-473e-8e7a-15d2435d0e2b.jpg