Zpět

Obchody Tesco ve střední a východní Evropě spoléhají i na naši síť

Před přibližně třemi lety si britský maloobchodní řetězec Tesco vybral společnost GTS Central Europe, aby pomocí centralizované soukromé firemní sítě propojila jeho více než tisícovku obchodů v České republice, na Slovensku, v Polsku a Maďarsku.

Dnes, po sloučení společnosti GTS a T-Mobile CZ (člen skupiny Deutsche Telekom), se společnost Tesco rozhodla smlouvu prodloužit o další dva roky. Jedná se o velký úspěch, jehož se podařilo dosáhnout díky snaze myslet globálně a jednat lokálně a schopnosti poskytnout klientovi hladce běžící službu všechno v jednom.

Řetězec Tesco byl založen v roce 1919 a je všeobecně známo, že za celý první den měl obchod čistý zisk jen jednu libru. Od té doby ovšem vyrostl a dnes je co do výše tržeb třetím největším maloobchodním řetězcem na světě. V poslední době zaznamenal velký růst v zemích střední a východní Evropy, kde stále otevírá nové pobočky.

„Pro společnost Tesco bylo důležité nalézt spolehlivého partnera, který by byl schopen poskytnout regionální přístup pro střední a východní Evropu. Jednou z klíčových výhod výběru skupiny Deutsche Telekom byla její schopnost řídit síť z jediného místa a při tom poskytovat službu stejné kvality v každé ze zemí tohoto regionu,“ uvedl Martin Berdych, manažer společnosti Tesco pro IT infrastrukturu a operace pro region střední a východní Evropy.

Síť operovaná společností T-Mobile CZ je od té doby ve všech čtyřech zemích klíčovým partnerem pro tak zásadní aplikace, jako je řízení dodavatelského řetězce, spravování platebních transakcí anebo systému informací o zaměstnancích.

Tyto služby jsou pro maloobchodní řetězce velmi významné, v případě společnosti Tesco to však platí dvojnásob: ve své výroční zprávě z roku 2016 společnost uvádí, že se v jejích obchodech za týden uskuteční 78 milionů nákupů a že v daném roce po celém světě zaměstnávala 476 000 lidí.

To znamená, že kdyby došlo k dočasnému narušení fungování sítě, například co se týče platebních schopností anebo aplikací pro oblast HR, byly by tím dotčeny tisíce zákazníků a zaměstnanců. Proto bylo pro nás vytvoření spolehlivé sítě podpory nejdůležitějším úkolem, jak významnému klientovi posloužit.

Společnost Tesco těží z centrálně spravované služby, kterou řídíme s podporou lokálních partnerů v jednotlivých zemích. Díky takto spravované službě lze zajistit stabilitu a homogennost sítě ve všech prodejních místech společnosti. A právě proto se klient rozhodl prodloužit smlouvu na centrální správu VPN, která pokrývá všechny čtyři země, o další tři roky.

Služby ve všech zemích regionu dokonce hodlá upgradovat. Platnost původní smlouvy bude pokračovat, takže v TMCZ budeme i nadále společnosti Tesco poskytovat důležité služby jako je dedikovaný server, hlasové a textové služby nebo třeba server hosting v našem vlastním datovém centru.

Jednotné kontaktní místo pro tisíce obchodů Tesco

Možnost spolupráce s jediným partnerem pro celý region je pro společnost Tesco velmi významná. Podařilo se nám spojit podporu od lokálních partnerů a regionální přístup, takže můžeme poskytovat hladce fungující přeshraniční služby ve všech dotčených zemích.

Tesco může využívat mnohajazyčnou podporu v celém regionu střední a východní Evropy, přičemž zaměstnanci DT jsou přítomní v každé ze zemí a jejich cílem je vždy poskytovat nejlepší možné služby. Navíc díky možnosti využívat služeb jediného poskytovatele namísto čtyř různých operátorů je konečná služba pro zákazníka méně složitá a také její cena je nižší.

Společnost tak šetří jak přímo, protože nakupuje ve velkém, tak nepřímo, protože cena za spravování jediné regionální sítě je nižší, než by bylo spravování čtyř lokálních sítí. Vznikne-li někdy v budoucnosti potřeba, ať už lokální nebo mezinárodní, je společnost DT schopná pomocí vlastní sítě anebo ve spolupráci se svými partnery po celé Evropě umožnit rychlé a snadné rozšíření služeb společnosti Tesco do nových lokalit.

https://www.t-mobile.cz/images/f035c679-5d60-4310-9c48-cd2c963d2a69.jpg