Zpět

Přehodnocení vaší bezpečnosti IT

Každý zákazník je citlivý, pokud jde o aspekty bezpečnosti uložení dat a provozních IT služeb v cloudu – je to přirozené. Naši zákazníci chtějí porozumět tomu, proč se mohou spolehnout na to, že jim Deutsche Telekom splní jejich potřeby z hlediska bezpečnosti.

Základem jsou tři klíčové otázky, které byste si měli položit ohledně bezpečnosti IT vaší společnosti:

Jsou vaše vlastní serverovna nebo datové centrum dostatečně bezpečné? Jak si stojí ve srovnání s tím, co nabízejí hlavní cloudoví hráči?

Pokud jde o budování a provozování špičkových technologií zabezpečení, poskytovatel jako je DT má se vší pravděpodobností více prostředků, znalostí a zkušeností než vaše společnost.

Věříte své vlastní IT infrastruktuře a vnitropodnikovým kompetencím, že zabrání narušení bezpečnosti a nežádoucímu sledování?

V Deutsche Telekom neumožňujeme třetím stranám žádný pohled na naše systémy ochrany, ani nedovolujeme zákazníkům fyzický přístup nebo návštěvy našich datových center, v nichž poskytujeme hosting našich cloudových služeb. Těšíme se vysoké míře důvěry ze strany našich zákazníků, protože již několik desetiletí poskytujeme vysoce bezpečné telekomunikační a IT služby společnostem všech velikostí a ve všech sektorech. Vlastně, vidíme, že mnoho zákazníků uvádí zabezpečení jako hlavní důvod pro přesun do naší cloudové infrastruktury.

Existují nějaké IT služby, které byste měli raději odděleně od vaší lokální infrastruktury?

Dokonce i finanční instituce a společnosti z dalších sektorů citlivých na bezpečnost stále častěji opouštějí své vnitropodnikové IT, protože cloud jim umožňuje poskytovat hosting spolupracujícím provozovnám a vyměňovat data s třetími stranami mimo své vlastní prostory. V tomto případě fungujeme jako bezpečné neutrální území.

Cloud a telekomunikační služby – nebeské spojení

Rozhodnete-li se přemístit veškerou svoji IT infrastrukturu nebo její část do cloudu, mějte na paměti, že pokud jde o kvalitu cloudové služby, hraje zásadní roli konektivita. Mnoho cloudových poskytovatelů je bohužel závislých na veřejném internetu, pokud chtějí poskytnout zákazníkům přístup ke svým službám. Toto konstrukčně neposkytuje žádnou záruku ohledně rychlosti a bezpečnosti.

Tip: Při výběru svého poskytovatele věnujte velkou pozornost typu připojení, které vám nabízí pro přístup ke cloudu.

To, že jsme telekomunikační společnost, znamená velký rozdíl z hlediska bezpečnosti jako celku, protože konektivita je naší hlavní činností a je to něco, co umíme nejlépe. DT má nesmírnou výhodu oproti dalším poskytovatelům cloudových služeb v tom, že nabízí bezpečné privátní datové linky od jednotlivých zákazníků do cloudu s podporou ve formě smlouvy o úrovni služeb.

Blockchain se vyplatí sledovat

Společnosti, které poskytují služby na bázi cloudu a společnosti, které používají nebo přemýšlejí o používání těchto služeb, by měly sledovat vývoj jedné konkrétní technologie, a tou je blockchain. Platforma, která se objevila společně s virtuální měnou Bitcoin, je považována za nejrazantnější technologii vůbec – a to nejen pro finanční sektor, ale celkovou ekonomiku a společnosti jako celek. Mohla by způsobit převrat ve způsobu, jakým budeme důvěřovat cloudové infrastruktuře v budoucnu.

Jak to funguje?

• Blockchain funguje jako registr distribuovaných informací, který se identicky kopíruje do velkého množství počítačů a jehož integrita je chráněna šifrováním.

• Blockchain neřídí jedna autorita: Místo toho se ke schválení jakýchkoliv změn vyžaduje konsenzus mezi distribuovanými připojenými subjekty. Z tohoto důvodu mu můžeme bezpodmínečně důvěřovat.

Co to znamená?

• Standardní IT služby, jako je computing, sítě a ukládání, by v budoucnu mohly být budovány podle zásad blockchainu.

• Cloud založený na blockchainu by se na oplátku stal super bezpečným subjektem, do něhož bychom s důvěrou mohli ukládat i ta nejcitlivější data.

Bez ohledu na to, jak rychle technologie blockchainu zavede potenciálně převratné změny, je nepopiratelné, že jsme vstoupili do věku cloudu. Řada zákazníků může potřebovat čas, než si zvykne na myšlenku ztráty kontroly nad svou hardwarovou nebo softwarovou infrastrukturou, avšak motivační faktory, jakými jsou flexibilita, agilita a nesporně vyšší bezpečnost, už není možné ignorovat. DT mezitím bude dělat vše, co umí, aby proměnila tyto vize do reality cloudu, a aby si nadále zasluhovala vaši důvěru jako doposud.

https://www.t-mobile.cz/images/5d0bfb0b-fd14-4266-80c7-b9cceb9a7070.jpg