Zpět

Stará PC učebna dosloužila, v Bojkovicích si pronajali novou

Střední škola v Bojkovicích se rozhodla inovovat své IT zázemí a vybavení. To původní již nevyhovovalo moderním požadavkům na výuku. S úkolem si hravě poradil T-Mobile. Škola má nové vybavení PC učebny v dlouhodobém pronájmu.

Stejně jako mnoho ostatních škol potřebovala škola v Bojkovicích zvýšit výkon původního IT vybavení a navýšit jeho kapacitu. Také potřebovala zajistit silné zabezpečení a tím umožnit jednotlivým uživatelům odpovídající správu jejich účtů dle požadavků moderní školy.

Optický internet

Pronajatá PC učebna

Jako první pořídilo vedení školy nové vybavení PC učebny formou dlouhodobého pronájmu a současně nahradilo již nevyhovující server. Poté přišlo na řadu budování domény s adresářovou hierarchií, včetně stanovení pravidel zřizování jednotlivých účtů pro každého vyučujícího i pro žáky a pravidel ukládání dokumentů na serveru.

Zvýšila se bezpečnost i efektivita práce s dokumenty. Výsledkem je lepší komunikace mezi žáky a kantory, kteří zadání i vypracované úkoly mohou jednoduše sdílet v příslušné složce. „Nově instalované moderní technologie umožňují studentům správně pracovat s informacemi a zlepšují možnosti interakce mezi studenty i pedagogy," těší se z nového IT vybavení ředitelka školy Mgr. Jindřiška Beránková.

K účtům se uživatelé dostanou i vzdáleně, a to přes VPN. Mohou se připojit třeba z domova a pracovat na domácích úkolech, klidně i během nemoci. Celý systém je nastavený tak, aby ho mohl obsluhovat kvalifikovaný IT pedagog a nebylo potřeba na každou změnu či nastavení volat IT profesionála.

Co konkrétně přinesla inovace IT vybavení škole v Bojkovicích?

  • Zlepšení komunikace mezi žáky i kantory prostřednictvím moderních technologií.
  • Lepší dostupnost informací pro studenty.
  • Umožnění zálohování dokumentů a snadného přístupu k nim odkudkoliv.
  • Zvýšení prestiže školy a její atraktivnosti pro žáky díky modernímu vybavení PC učebny.

Díky dlouhodobému pronájmu nemusela škola investovat vysokou částku na pořízení nového vybavení. Požadovaný rozvoj IT infrastruktury nicméně zůstal zachován. Model financování byl nastaven s přihlédnutím k možnostem a požadavkům školy. T-Mobile také poskytuje škole odborné konzultace směřující k dalšímu rozvoji telekomunikačních služeb. Poskytnuté řešení je flexibilní – lze ho v případě nárůstu uživatelů rozšířit dle potřeb školy.

Komplexní IT služby na míru jsou tu i pro vás!

https://www.t-mobile.cz/dcpublic/nova-pc-ucebna-nahled.jpg