Zpracování cookies

T-Mobile Czech Republic a.s. se sídlem Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, IČO 649 49 681 zapsána do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3787

Cookie je malý textový soubor, který se uloží do vašeho počítače nebo mobilního zařízení při návštěvě naší webové stránky. Cookies využíváme, abychom lépe identifikovali vaše preference a abychom dle nich mohli přizpůsobit náš web. Cookies tedy zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky (umožní vašemu zařízení zapamatovat si navštívené stránky a Vaše preferované nastavení jednotlivých stránek). Cookies jsou zpracovány zejména provozovateli serverů či příslušných webových stránek a dále provozovateli reklamních systémů, které jsou použity na příslušných webových stránkách. Cookies jsou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k jejich využití, maximálně však po dobu 1 roku ode dne vytvoření příslušné cookie. Žádná z našich cookies nesbírá a neobsahuje informace, jež mají povahu osobních údajů a neumožňuje tedy jakkoliv identifikovat Vaši osobu. Pokud ve svém prohlížeči nepovolíte cookies (návod naleznete níže), některé funkce našeho webu pak nemusí fungovat tak, jak očekáváte. Webové stránka například nebude zobrazena dle vašich preferencí, protože se nebude moci personalizovat

Rozdělení cookies

 • Výkonnostní cookies – shromažďují anonymní informace o navštívených stránkách a o způsobu využití webu. Tyto cookies slouží ke zlepšení fungování webových stránek.
 • Reklamní cookies – využívají se k zobrazování cílené reklamy bez ohledu na web, na kterém se uživatel zrovna nachází
 • Relační (session) cookies – jsou uložené během prohlížení webové stránky, a smažou se po zavření internetového prohlížeč
 • Trvalá (funkční) cookies – jsou uložené ve vašem zařízení a po ukončení prohlížení webu se nevymažou. Trvalé cookies používáme pro zapamatování vašich preferencí pro příští návštěvu našeho webu a umožňují zapamatování vašich předvoleb (př.: uživatelské jméno, jazyk). Další informace jsou dostupné na a www.allaboutcookies.org a www.youronlinechoices.eu.

Nastavení cookies

Tyto podmínky jsou platné pro veškeré zpracování cookies v rámci domény www.t-mobile.cz (včetně www.eshop.t-mobile.cz). Standardní webové prohlížeče podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížeče můžete jednotlivé cookies ručně smazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití. Cookies můžete povolit jen pro určité stránky. Na našich stránkách máte možnost jednoduše a bezplatně zakázat zpracování cookies, a to prostřednictvím vašeho prohlížeče. Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme mít za to, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich serverů a webových stránek. Níže naleznete jednoduchý postup, jak vymazat cookies na nejpoužívanějších internetových prohlížečích. Pro detailnější informace použijte prosím nápovědu Vašeho internetového prohlížeče.

 • Internet Explorer 8 a vyšší: v nabídce „Nástroje" zvolte „Zabezpečení" a klikněte na „Odstranit historii prohlížení", vyberte příslušné soubory a klikněte na „Odstranit."
 • Google Chrome: v nabídce „Nástroje" zvolte „Možnosti." Vyhledejte část „Ochrana osobních údajů". V části nastavení souborů cookies klikněte na „Zobrazit soubory cookies." Kliknutím na „Odebrat vše" se vymaže celý seznam souborů cookies, kliknutím na „Odebrat" se vymaže Vámi vybraný, konkrétní soubor cookie.
 • Android Browser: v nabídce „Menu" klikněte na „Více", dále na „Nastavení", vyberte „Vymazat veškerá data cookies" a výmaz potvrďte kliknutím na „OK."
 • Mozilla Firefox: v nabídce „Nástroje" zvolte „Možnosti" (nebo Upravit | Předvolby v Linuxu). V části „Soukromí", na panelu Cookies zvolte „Zobrazit cookies". Kliknutím na tlačítko „Odebrat vše" dojde k výmazu celého seznamu souborů cookies. Zvolené cookie odstraníte tlačítkem „Odstranit cookies."
 • Safari: v nabídce zvolte „Preferences", následně „Security" a poté „Show cookies". Stisknutím tlačítka „Remove" odstraníte cookies.
 • Opera: v nabídce „Nastavení" zvolte „Vymazat soukromá data". V „Podrobných volbách" vyberte „Smazat dočasná cookies" a „Smazat veškerá cookies". Smazání provedete kliknutím na „Smazat".
 • Opera Mini: v nabídce „Menu" klikněte na „Nastavení", následně na „Soukromí" a „Vymazat cookies".

Analytické nástroje

V rámci reklamních služeb využívají naše stránky analytické nástroje zejména za účelem realizace marketingové kampaně, hodnocení chování zákazníků, sledování a zaznamenávání chyb v mobilní aplikace a sběr potenciálních zákazníků

Google Analytics využíváme pro hodnocení chování zákazníka na webových stránkách a v aplikacích. Uživatel je hodnocen pouze na základě cookies, žádné další údaje použity nejsou, čímž je zajištěna uživatelova anonymita. Použití tohoto nástroje můžete omezit či mu zabránit v nabídce „nastavení reklam" zde: https://www.google.com/settings/ads Ochranu soukromí a smluvní podmínky Google naleznete zde: https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/.

Facebook využíváme v rámci kampaní na prodloužení stávajících smluv. V rámci tohoto zpracování je použit účastníkův email a MSISDN (telefonní číslo). Toto zpracování provádíme výhradně na základě zákazníkova souhlasu, který je možné kdykoliv odvolat.

Sklik používáme v rámci propagace, nepředáváme však žádné zákaznické údaje

HotJar využíváme pro hodnocení chování zákazníků na webových stránkách. Uživatel je hodnocen pouze na základě cookies, žádné další údaje zde použity nejsou, čímž je zajištěna uživatelova anonymita. Ochranu soukromí HotJar naleznete zde: https://docs.hotjar.com/docs/data-safety-and-security/

Xaxis využíváme pro hodnocení chování zákazníků na webových stránkách. Uživatel je hodnocen pouze na základě cookies, žádné další údaje zde použity nejsou, čímž je zajištěna uživatelova anonymita. Ochranu soukromí Xaxis naleznete zde: https://www.xaxis.com/static/view/privacy-policy-en/.

Adform využíváme pro hodnocení chování zákazníků na webových stránkách. Uživatel je hodnocen pouze na základě cookies, žádné další údaje zde použity nejsou, čímž je zajištěna uživatelova anonymita. Ochranu soukromí Adform naleznete zde:http://site.adform.com/privacy-policy-opt-out/.

RTBHouse využíváme pro hodnocení chování zákazníků na webových stránkách. Uživatel je hodnocen pouze na základě cookies, žádné další údaje zde použity nejsou, čímž je zajištěna uživatelova anonymita. Ochranu soukromí RTBHouse naleznete zde: https://www.rtbhouse.com/privacy/.

Medallia využíváme pro hodnocení chování zákazníků na webových stránkách. Uživatel je hodnocen pouze na základě cookies, žádné další údaje zde použity nejsou, čímž je zajištěna uživatelova anonymita. Ochranu soukromí Medallia naleznete zde: https://www.medallia.com/privacy-policy/.

Exponea využíváme pro účely hodnocení chování zákazníků, personalizaci, emailové a push kampaně a pro objednávky.

Hodnocení chování zákazníků: Prostřednictvím nástroje Exponea hodnotíme chování uživatele, který není naším zákazníkem, a to výhradně na základě jeho chování na našem webu (například anonymní zákazník si prostřednictvím našeho webu dobije Twist kartu, pak na dobíjené číslo zašleme nabídku s možností přechodu na paušální tarif.) Dále hodnotíme našeho zákazníka, který se přihlásil do webové samoobsluhy a udělil nám souhlas se zpracováním svých osobních údajů za účelem marketingu (například se zákazníkovi zobrazuje reklama na prodloužení tarifu v rámci návštěvy webových stránek, a to i jiných než našich.)

 • Personalizace: umožňuje nám zobrazit uživateli takový obsah, který mu co nejvíce vyhovuje. V rámci personalizace identifikujeme uživatele, vybereme pro něho vhodnou nabídku a tuto mu zobrazíme. Personalizace probíhá za pomocí cookies. Uživateli, který není přihlášen na našem webu, je zobrazována nepersonalizovaná reklama. Přihlášenému uživateli (na webu či v aplikaci Můj T-Mobile) se zobrazí personalizovaná reklama, protože dojde ke spárování cookies s uživatelským profilem.
 • Emailové kampaně: v rámci kampaní zasíláme dva typy emailů. Emaily s nabídkou na prodloužení smlouvy (prolongační kampaň) či s nabídkou přechodu z předplacené karty na paušální tarif (migrační kampaň) a nahodilé (ad-hoc) emaily, které slouží k marketingové propagaci produktů a služeb T-Mobile.
 • Push kampaně: odesíláme do aplikace Můj T-Mobile podle MSISDN (telefonního čísla) zákazníků, kteří nám k tomuto dali výslovný souhlas.
 • Objednávky: v rámci zkvalitnění služeb vyhodnocujeme proces objednávek na našem webu. V praxi to například znamená vyhodnocení situace, proč konkrétní uživatel nedokončil na webu objednávku.

V případě jakýchkoliv dotazů či připomínek nás můžete kontaktovat prostřednictvím kontaktního formuláře, který naleznete na adrese https://www.t-mobile.cz/kontakty-t-mobile.

Nastavení cookies pro tento web si můžete změnit níže:

Upravit nastavení cookies