Jak na to?

  • Kupte si dobíjecí kupon a setřete políčko s dobíjecím číslem.
  • Navolte 4602 (nebo vstupte do dobíjecí služby přes číslo 4601, volba 2) a stiskněte tlačítko pro odeslání hovoru.
  • Až budete požádáni, zadejte 14místné dobíjecí číslo.
  • Dobíjecí číslo vám bude zopakováno. Stisknutím # ("mřížky") jej potvrdíte nebo po stisknutí číslice 1 jej opravíte (řiďte se prosím hlasovými instrukcemi). Potvrďte dobíjecí číslo stiskem klávesy #.
  • O úspěšném dobití vás budeme informovat, včetně nové výše kreditu a datu vypršení platnosti kreditu.
  • Ukončete hovor.
  • Dobíjená částka je ke stávajícímu kreditu přičtena okamžitě.

Pozor

  • Při dobíjení máte 10 sekund pro zadání první číslice a 5 sekund pro každou další číslici.
  • Jestliže provedete 6 neúspěšných pokusů za sebou, bude váš přístup do dobíjecí služby zablokován. Za neúspěšný pokus je považováno zadání a potvrzení neplatného nebo neexistujícího dobíjecího čísla. V tomto případě kontaktujte prosím Zákaznické centrum T-Mobile na čísle 4603, kde vám rádi pomůžeme.

Dobíjení na internetu

Co všechno najdete na svém vyúčtování, kdy a kde ho najdete.

Více zde

Dobíjení pomocí kódu *102*

Najděte si soubory a informace, které vás zajímají.

Více zde