Datová minicentra: IT znovu decentralizuje

George Nistor

Růst internetu věcí (IoT) odsouvá stále více computingu na okraj sítě, proto se datová minicentra stávají významným trendem, jehož by si měli být vedoucí pracovníci ICT vědomi.

V dějinách výpočetní techniky jsme byli svědky cyklických změn. V průběhu posledních několika desetiletí přecházel technologický průmysl od centralizovaného computingu (například mainframy) k decentralizovanému (zákaznický servis a stolní počítače) a zase zpět k centralizovanému modelu založenému na cloudu.

Dnešní vzestup internetu věcí s miliony připojených předmětů zřejmě přinese do centralizované architektury dnešního cloudu ještě jiný typ změn.

Zdá se pravděpodobné, že připojená auta a jiná chytrá zařízení, která vytvářejí a procesují analytiky v reálném čase, v budoucnosti zahltí existující šířku pásma sítě a datová úložiště. Ani největší datová centra nebudou schopna se vypořádat s daty přicházejícími od miliard aut, zdravotnických přístrojů, senzorů a jiných předmětů.

Bude rozumné data generovaná auty ve Stuttgartu procesovat v datových centrech ve Stuttgartu. I s ultravysokorychlostními datovými centry a privátními sítěmi, jež si mnohá datová centra budují, zůstane významným faktorem latence.

Dalším faktorem, který tento trend ovlivňuje, jsou velká data. Datová analytika, která dokáží identifikovat vnitřní nedostatky firmy, její příležitosti na trhu stejně jako možnosti získávat zákazníky, jsou hlavním přínosem příští generace computingu. To v poslední době začínají uznávat i vedoucí pracovníci ICT. Společnosti dnes spoléhají na velké a komplexní shluky serverů, aby takové analytiky generovaly.

Ovšem tyto shluky obvykle zahrnují procesní překážky, jež souvisí s pipeliningem, indexováním a procesy extrakce, transformace a nahrání dat. Centralizované infrastruktury dokáží generovat analytiky založené na statických nebo historických datech. Ale analytiky generující největší hodnoty, nejpraktičtější údaje, analytiky, které poskytují výhodu nad konkurencí, to budou analytiky, jež dokáží korelovat historická data se současnými daty z IoT. Pro tento účel není centralizovaná infrastruktura příliš vhodná.

Někteří z největších poskytovatelů cloudu, třeba Google nebo Amazon, svoje sítě budovali s maximální průchodností. Ovšem sítě menších společností musí soupeřit s kanály Netflix nebo YouTube, které spotřebují více než 40% šíře pásma sítě (ve špičce konzumuje Netflix až 70% veškerého internetového provozu).

A v tom na scénu vstupují datová mikrocentra, nový trend, který se má vypořádat s problémy latence, šířky pásma a rychlostí procesování. Datová minicentra jsou replikovatelná, standardizovaná datová centra v blízkosti místa, kde se procesovaná data generují.

Zatímco prefabrikovaná modulární datová centra známe už nějakou dobu, datová mikrocentra poskytují zjednodušený management a vysokou míru bezpečnosti a spolehlivosti. Jejich modularizované servery s vestavěným monitoringem prostředí a bezpečnostními prvky se už testují v továrnách tak, aby je bylo možné v okrajových lokalitách rozběhnout rychle a snadno.

Podobné články

Computing se posouvá na okraj cloudu

Vedoucí pracovníci ICT a firemní manažeři musí vzít v úvahu posun v komputační architektuře, která zřejmě naruší cloud computing.

Přečíst článek

Nová priorita ICT: systémy, které umí mluvit a myslet

Systémů, které umí myslet a mluvit s uživateli a jsou založené na AI a ML, rychle přibývá.

Přečíst článek

Pobočkové bankovnictví a těžba digitálních dat

Banky musí potenciální zákazníky zaujmout prostřednictvím jejich tabletů a chytrých telefonů.

Přečíst článek