Konvergentní služby
Směrování příchozích hovorů

Příchozí hovory lze směrovat na pevné či mobilní číslo účastníka. Například při odchodu z pracoviště si všechny příchozí hovory přesměrujete na mobil. Přesměrování hovorů mezi vaším pevným a mobilním číslem je zdarma.

Společná hlasová schránka

Zprávy pro mobilní i pevné číslo jednotlivého účastníka budou ukládány do společné hlasové schránky. Zprávy lze vyzvednout jak z mobilního, tak z pevného čísla.

Společná zkrácená volba v Podnikové síti

Stejnou zkrácenou volbou zastihnete volaného účastníka na pevné lince nebo na mobilu (dle jeho aktuálního nastavení).

Společné vyúčtování služeb

Obdržíte společné vyúčtování služeb pro pro pevná i mobilní čísla.

Další služby Hlasové linky Premium
Základní funkce firemní pobočkové ústředny
  • přidržení hovoru
  • čekání na spojení
  • identifikace volajícího CLIP a CLIR
  • konferenční hovory (3 účastníků)
  • předávání hovorů na další číslo
  • hlasová schránka
Zkrácená volba

Pevným linkám i mobilním telefonům lze kromě jejich standardního dlouhého čísla přiřadit zkrácenou volbu.

Směrování příchozích hovorů

Příchozí hovory můžete přesměrovat dle svých požadavků

  • Pevné přesměrování na jedno libovolné číslo (vždy, pokud volaný nezvedá, má obsazeno nebo pokud není dostupný)
  • Multipřesměrování na až 5 čísel z privátní sítě (pokud volající hovoří nebo není dostupný, je hovor přesmerován na další čísla podle zvoleného pravidla - sekvenčně, cyklicky, náhodně, nejdéle volné)
  • Volání do skupiny - příchozí hovor na libovolné pevné číslo ze skupiny je signalizován všem členům skupiny (volané číslo vyzvání, ostatním ve skupině telefon bliká). Kdokoliv ze skupiny může hovor přijmout.
  • Paralelní vyzvánění – příchozí hovor na zvolené pevné číslo může současně vyzvánět na dalších až 6 číslech z privátní sítě (vč. mobilních telefonů). Kterékoliv z nich může hovor vyzvednout.
Sdílený telefon

Služba vhodná pro sdílená pracovní místa či zasedací místnosti. Ke sdílenému telefonu se může přihlásit libovolný zaměstnanec vaší firmy. Po přihlášení telefon přejímá telefonní číslo a nastavení daného zaměstnance.

Zakázaná čísla

Můžete si nastavit skupinu zakázaných čísel, která se vám nedovolají.

Výpis hovorů

Výpis všech hovorů včetně nepřijatých a odmítnutých.

Hlasová linka Premium

Moderní řešení pro bezplatné volání v rámci firmy.

Více zde

Bezpečnost

Aby nikdo nemohl zneužívat vaše služby, volat na váš účet či procházet vaše data.

Více zde

IP telefony a zařízení

Vyberte si zařízení pro provoz Hlasové linky Premium.

Více zde