Přidržení hovorů

V průběhu hovoru vás zapípáním upozorníme na dalšího volajícího, se kterým se můžete spojit, aniž byste přerušili původní hovor.

Nastavení služby GSM kód
Zapnutí *43# Odeslat (OK)
Vypnutí #43# Odeslat (OK)
Kontrola stavu *#43# Odeslat (OK)
Ovládání služby během hovoru Volba
Odmítnutí příchozího hovoru nebo ukončení všech přidržených hovorů (pokud neexistuje čekající hovor) 0 (OK)
Ukončení současného hovoru a převzetí nového 1 (OK)
Přidržení současného hovoru a převzetí nového (opětovným stisknutím se vrátíte k původnímu hovoru) 2 (OK)

Přesměrování hovorů

Přesměrujte si hovory na libovolné číslo nebo do hlasové schránky.

Více zde

Blokování hovorů

Nastavte si blokování hovorů jednoduchým odesláním kódu.

Více zde

Identifikace volajícího

Když nechcete, aby se vaše číslo volanému ukazovalo na displeji.

Více zde