1. Klikněte v záhlaví MS Outlook Express 6 na Nástroje a zvolte položku Účty...


2. V zobrazeném okně zvolte záložku Pošta, následně klikněte na tlačítko Přidat a vyberte z rozbalovacího seznamu položku Pošta...


3. Do pole Zobrazované jméno vyplňte jméno, které se bude zobrazovat příjemci pošty v poli Od. Pokračujte kliknutím na tlačítko Další.


4. Do pole E-mailová adresa zadejte vaši e-mailovou adresu a pokračujte kliknutím na tlačítko Další.

Nastavení účtu


5. V následující obrazovce je nezbytné vyplnit údaje o e-mailových serverech.

  • Do pole Typ serveru příchozí pošty vyberte údaj POP3 nebo IMAP (informaci o účtu ověřte u poskytovatele Vaší e-mailové schránky).
  • Do pole Server příchozí pošty (POP3, IMAP nebo HTTP) vyplňte název serveru, který Vám poskytne provozovatel Vaší e-mailové schránky.
  • Do poleServer pro odchozí poštu (SMTP) vyplňte název serveru, který Vám poskytne poskytovatel připojení k internetu. V případě, že jste připojeni přes internetové připojení od T-Mobile, vyplňte pro odesílání odchozí pošty pole Server odchozí pošty (SMTP) údajem smtp.t-email.cz.
  • V případě, že jste se registrovali do Můj T-Mobile, můžete používat server odchozí pošty smtp.t-email.cz s jakýmkoliv poskytovatelem připojení k internetu. Jen je nutné nastavit tento server jako zabezpečený. Dále v návodu uvidíte jak na to.
    (Pokud jste doposud využívali SMTP server mail.bluetone.cz – změňte, prosím, pouze nastavení SMTP serveru podle návodu. Pro korektní fungování příjmu a odesílání e-mailů není nutné měnit žádné další parametry.)
  • Pokračujte kliknutím na tlačítko Další.

Nastavení účtu


6. Vyplňte přihlašovací údaje e-mailové schránky do polí Název účtu a Heslo a pokračujte kliknutím na tlačítko Další.


7. Váš účet je nyní vytvořen. Pro dokončení nastavení klikněte na tlačítko Dokončit.


8. V okně Účty v Internetu vyberte záložku Pošta a klikněte na účet, který jste právě vytvořili (pokud není tak nastaven, nastavte jako výchozí tím, že kliknete na tlačítko Nastavit jako výchozí). Pokračujte kliknutím na tlačítko Vlastnosti.

Nastavení účtu


9. V záložce Servery - Server požaduje ověření ověřte u svého poskytovatele připojení k internetu a zároveň poskytovatele tohoto serveru pro odchozí poštu, zda požaduje ověření či nikoliv.

Nastavení účtu

V případě používání serveru smtp.t-email.cz a zároveň připojování vždy přes T-Mobile nezaškrtávejte volbu „Server požaduje ověření“.
V případě, že chcete používat server smtp.t-email.cz a nejste připojeni přes T-Mobile nebo střídáte své poskytovatele připojení, je nutné zaškrtnout volbu „Server požaduje ověření“ a kliknout na Nastavení… Zde zvolte „Přihlašovat se jako“. Do pole Název účtu a Heslo vyplňte své registrační údaje na t-zones. Potvrďte OK.


10. Na záložce Upřesnit nastavte hodnotu portu serveru pro odchozí poštu SMTP. Tento údaj vám poskytne provozovatel připojení k internetu.
V případě používání serveru smtp.t-email.cz a zároveň připojování vždy přes T-Mobile, ponechte přednastavený port 25 a nezaškrtávejte „Tento server požaduje zabezpečené připojení (SSL)“.
V případě, že používáte server smtp.t-email.cz a nejste připojeni přes T-Mobile nebo střídáte své poskytovatele připojení a nastavili jste podle předchozího kroku ověřování serveru pro odchozí poštu (SMTP), nastavte hodnotu portu na 465 a zaškrtněte „Tento server požaduje zabezpečené připojení (SSL)“. Dále ověřte u svého poskytovatele e-mailové schránky, zda server příchozí pošty požaduje šifrované připojení SSL. Pokud ano, volbu zaškrtněte a hodnota se automaticky nastaví na 995. Pokud ne, volbu nezaškrtávejte a hodnota bude nastavena na 110.
Klikněte na tlačítko Použít a OK.

Nastavení účtu


11. Klikněte na tlačítko Zavřít.

Nastavení účtu


12. V záhlaví MS Outlook Express 6 klikněte na tlačítko Odeslat/Přijmout a proběhne odeslání a příjem pošty pro právě vytvořené připojení.