Instalace Windows Live Mail 2011

Např. instalací volitelné aktualizace Windows Live Essentials 2011 prostřednictvím Windows Update získáte program Windows Live Mail 2011.1. Spuštění programu:2. Vyplňte následující pole:

 • E-mailová adresa: zadejte vaši e-mailovou adresu
 • Heslo: zadejte heslo pro vstup do vaší e-mailové schránky
 • Zaškrtněte "Ručně konfigurovat nastavení serveru" a pokračujte kliknutím na tlačítko Další.
 • V levé části pod "Informace o příchozím serveru" v poli Typ serveru vyberte např. údaj POP3 nebo IMAP (informaci o účtu ověřte u poskytovatele Vaší e-mailové schránky).
 • Do pole Adresa serveru vyplňte název serveru, který Vám poskytne provozovatel Vaší e-mailové schránky.
 • Dále ověřte u svého poskytovatele e-mailové schránky, zda server příchozí pošty požaduje šifrované připojení SSL. Pokud ano, volbu "Vyžaduje zabezpečené připojení (SSL)" zaškrtněte a hodnota se automaticky nastaví na 995. Pokud ne, volbu nezaškrtávejte a hodnota bude nastavena na 110.
 • Do pole Adresa serveru v části "Informace o odchozím serveru" vyplňte název serveru, který Vám poskytne poskytovatel připojení k internetu. V případě, že jste připojeni přes internetové připojení od T-Mobile, doplňte údaj smtp.t-email.cz a port může být nastaven na hodnotu 25 a bez zaškrtnutého zabezpečení a ověření.
 • Server smtp.t-email.cz lze též využít i s jiným připojením, než od T-Mobile CZ, za předpokladu, že jste zaregistrováni na t-zones anebo nastavujete e-mailovou schránku z t-zones. V takovém případě nastavte Port na 465 a zaškrtněte "Vyžaduje zabezpečené připojení (SSL)" + "Vyžaduje ověření".
  (Pokud jste doposud využívali SMTP server mail.bluetone.cz – změňte, prosím, pouze nastavení SMTP serveru podle návodu. Pro korektní fungování příjmu a odesílání e-mailů není nutné měnit žádné další parametry.)
 • Pole Přihlašovací uživatelské jméno je uživatelské jméno pro přístup do e-mailové schránky. Pozn.: Volí se při registraci e-mailové schránky a často jedná o část, která je před znakem @ nebo o celou e-mailovou adresu.
 • Pokračujte kliknutím na tlačítko Další.
 • (SMTP se zabezpečením - pro připojení i přes jiného providera, než T-Mobile CZ)
  Nastavení účtu

  (SMTP bez zabezpečení - pro připojení přes T-Mobile CZ)
  Nastavení účtu

4. Pokračujte kliknutím na tlačítko Dokončit.

Nastavení účtu

5. Pro příjem pošty klikněte na "Odeslat a přijmout".6. Doručené e-maily.

Nastavení účtu

Editace existujícího účtu

1. Zvolte účty (musí být vybráno Doručená pošta / Koncepty / Odeslaná pošta / Nevyžádaná pošta nebo Odstraněná pošta) a klikněte na Vlastnosti.

Nastavení účtu

2. Zkontrolujte obecné parametry.

Nastavení účtu

Nastavení serveru příchozí a odchozí pošty dle informací ve "Vytvoření nového účtu". V případě připojení přes jiného providera, než T-Mobile CZ, server odchozí pošty požaduje ověření. Klikněte na "Nastavení..."

V případě připojení přes T-Mobile CZ není nutné zaškrtávat "Server požaduje ověření".

Nastavení účtu

V případě nastavení jiného připojení, než T-Mobile CZ zadejte ručně vaše přihlášení do služeb Můj T-Mobile.

Nezaškrtávejte "Přihlašovat se zabezpečeným ověřováním hesla".Nastavení serveru příchozí a odchozí pošty dle informací ve "Vytvoření nového účtu". V případě připojení přes jiného providera, než T-Mobile CZ a použití smtp.t-email.cz, server odchozí pošty požaduje ověření a zabezpečení. Klikněte na "Použít" a "OK".

Připojení přes T-Mobile CZ (smtp.t-email.cz) = Port 25, "Tento server požaduje zabezpečené připojení (SSL) se nezaškrtává.

Připojení přes jiného providera (a použití smtp.t-email.cz) = Port 465, "Tento server požaduje zabezpečené připojení (SSL) se zaškrtává.

Nastavení účtu

Vytvoření dalšího účtu

1. Zvolte účty (musí být vybráno Doručená pošta / Koncepty / Odeslaná pošta / Nevyžádaná pošta nebo Odstraněná pošta) a klikněte na E-mail.2.Pokračujte dle návodu pro Vytvoření nového účtu.

Nastavení účtu

3. V následující obrazovce je nezbytné vyplnit údaje o e-mailových serverech.