Rychlost našeho internetu

Nejvyšší možnou rychlost, kterou vám u jednotlivých tarifů a služeb nabízíme, najdete vždy v Ceníku služeb u jednotlivých tarifů či služeb. V tabulce níže uvádíme další rychlosti, které jsou pro danou technologii běžné a které vám garantujeme.

Garance u mobilních datových služeb

Typ využívané
technologie
Odhadovaná maximální rychlost
Inzerovaná rychlost*
Minimální garantovaná rychlost
Stahování dat Odesílání dat Stahování dat Odesílání dat Stahování dat Odesílání dat
2G EDGE 0,2 Mb/s 0,1 Mb/s 0,03 - 0,2 Mb/s 0,01 - 0,09 Mb/s 16 kb/s 16 kb/s
3G HSPA 7,2 Mb/s 3,6 Mb/s 1,6 - 15,5 Mb/s 0,2 - 3,6 Mb/s 16 kb/s 16 kb/s
HSPA+ 42 Mb/s 5,76 Mb/s
LTE LTE 150 Mb/s 50 Mb/s 4,6 - 44,7 Mb/s 1,1 - 20,2 Mb/s 16 kb/s 16 kb/s
LTE Advanced 375 Mb/s 50 Mb/s

* Inzerované rychlosti dosahuje 80% zákazníků. 10% zákazníků dosahuje vyšších rychlostí nebo rychlosti stejné jako činí horní hranice inzerované/běžné rychlosti a 10% zákazníků dosahuje nižších rychlostí nebo stejných rychlostí jako činí spodní hranice inzerované/běžné rychlosti s ohledem na faktory, které ovlivňují rychlost přenosů.

Faktory ovlivňující rychlost přenosů u mobilních datových přenosů jsou zejména:

 • užívaná technologie a úroveň pokrytí signálem
 • zvolený tarif či služba
 • zařízení, které k připojení používáte a jeho poloha
 • výkon vysílače, prostřednictvím kterého službu využíváte
 • počasí, vegetace, umělé horizonty, rušení budovami ve výstavbě
 • živelné pohromy
 • charakter budovy, ve které službu využíváte, nová výstavba
 • frekvenční pásmo, cesta šíření signálu
 • náhodná koncentrace uživatelů / zařízení
 • sdílení kapacity současným připojením více koncových zařízení
 • v případě roamingových služeb zásah ze strany roamingového partnera, prostřednictvím kterého v zahraničí využíváte

Garance u pevných datových služeb

Typ využívané
technologie
Odhadovaná maximální rychlost
Inzerovaná rychlost / Běžně dostupná rychlost*
Minimální garantovaná rychlost
Stahování dat Odesílání dat Stahování dat Odesílání dat Stahování dat Odesílání dat
ADSL 16 384 kb/s 768 kb/s 3 584 – 10 240 kb/s 256 – 512 kb/s 256 kb/s 128 kb/s
VDSL 51 200 kb/s 5 120 kb/s 20 480 – 51 200 kb/s 1 536 – 5 120 kb/s 256 kb/s 128 kb/s
SHDSL 4 096 kb/s 4 096 kb/s 512 – 4 096 kb/s 512 – 4 096 kb/s 512 kb/s 512 kb/s

* Inzerované rychlosti dosahuje 80% zákazníků. 10% zákazníků dosahuje vyšších rychlostí nebo rychlosti stejné jako činí horní hranice inzerované/běžné rychlosti a 10% zákazníků dosahuje nižších rychlostí nebo stejných rychlostí jako činí spodní hranice inzerované/běžné rychlosti s ohledem na faktory, které ovlivňují rychlost přenosů.

Faktory ovlivňující rychlost přenosů u pevných datových služeb jsou zejména:

 • zvolený tarif či služba (maximální rychlost, agregace či případný datový limit)
 • kvalita a délka přístupového vedení (mezi koncovým bodem sítě a příslušným DSLAMem)
 • kvalita a délka vedení vnitřních rozvodů v objektu, kde službu využíváte a použitý typ připojeného koncového zařízení
 • režie vyšších přenosových vrstev
 • sdílení kapacity přístupové sítě více uživateli, a to až do výše maximálního poměru stanoveného T-Mobile (tzv. agregace)
 • sdílení kapacity přístupového vedení, například současným připojením více počítačů, nebo aktivní provoz jedné služby, který využívá dostupnou rychlost připojení, a to na Vaší straně
 • faktory sítě Internet stojící mimo vliv Operátora

Garantovaná doba aktivace, garantovaná kvalita a garantovaná dostupnost mobilní datové služby poskytované v pevném místě

Garantovaná doba aktivace služby

Operátor aktivuje Účastníkovi zvolenou službu do 60 dnů od podpisu Účastnické smlouvy, není-li v konkrétním případě výslovně stanoveno jinak. Operátor garantuje dobu aktivace pouze tehdy, pokud Účastník aktivně spolupracuje (např. umožní instalaci Modemu).

Garantovaná kvalita služby

Operátor se zavazuje poskytovat Účastníkům službu v co nejvyšší možné kvalitě.

Tarif Maximální / inzerovaná rychlost
Běžně dostupná rychlost
Minimální garantovaná rychlost
Stahování dat Odesílání dat Stahování dat Odesílání dat Stahování dat Odesílání dat
Pevný internet vzduchem S 20 Mb/s 5 Mb/s 16 Mb/s 4 Mb/s 16 kb/s 16 kb/s
Pevný internet vzduchem M 50 Mb/s 15 Mb/s 40 Mb/s 12 Mb/s 16 kb/s 16 kb/s
Pevný internet vzduchem L 100 Mb/s 25 Mb/s 70 Mb/s 20 Mb/s 16 kb/s 16 kb/s

Výše uvedená maximální rychlost připojení je rychlost, kterou se u služby širokopásmového přístupu k internetu prostřednictvím technologie LTE rozumí v obou směrech maximální přenosová rychlost dosažitelná na fyzické vrstvě. V případě užívání jiných služeb než služeb přístupu k internetu může dojít ke snížení garantované kvality datové služby.

Dosažitelná rychlost poskytované služby však závisí na mnoha faktorech, a to na obecných faktorech neovlivnitelných ze strany Operátora ani ze strany Účastníka, ale i na faktorech, které může Účastník přímo ovlivnit a v důsledku těchto faktorů je aktuální efektivní rychlost připojení zpravidla nižší než maximální.

Faktory omezující rychlost připojení jsou zejména:

 • úroveň pokrytí signálem (úroveň pokrytí pro službu je uvedena na orientační mapě na www.t-mobile.cz)
 • zařízení, které Účastník/Uživatel k připojení používá
 • výkon vysílače, prostřednictvím kterého Účastník/Uživatel službu využívá
 • počasí
 • vegetace
 • umělé horizonty
 • rušení budovami ve výstavbě
 • živelné pohromy
 • nová výstavba
 • poloha koncového zařízení
 • frekvenční pásmo
 • cesta šíření signálu
 • náhodná koncentrace uživatelů / zařízení
 • režie vyšších přenosových vrstev,
 • sdílení kapacity přístupové sítě více uživateli
 • sdílení kapacity přístupového vedení, například současným připojením více počítačů, nebo aktivní provoz jedné služby, který využívá dostupnou rychlost připojení, a to na straně uživatele,
 • faktory sítě Internet stojící mimo vliv Operátora