Jak přejít z Twistu na tarif

 1. Vyberte si tarif a typ smlouvy

  Podívejte se, jaké tarify nabízíme.

  Uzavřete-li s námi smlouvu na dobu určitou (např. na 24 měsíců), můžete získat např. slevu na měsíční paušál.

  Nechcete-li se vázat, můžete uzavřít smlouvu na dobu neurčitou (bez závazku).

 2. Uzavřete smlouvu

  Online
  v našem eShopu – vyberte si tarif a v košíku pak zaškrtněte, že chcete přejít z Twistu na tarif (aby vám zůstalo stejné telefonní číslo). Smlouvu vám doručíme kurýrem.

  – občanský průkaz občana ČR, případně pas (nebo obdoba OP pro občany Slovenské republiky) a povolení k trvalému nebo dlohodobému pobytu, pokud nejste občan ČR,
  – případně ověřenou plnou moc, pokud bude zásilku přebírat zástupce.

  Telefonicky
  přes Zákaznické centrum 800 73 73 73. Nahlásíte potřebné údaje: předplacenou kartu Twist, která má být převedena, telefonní číslo a číslo SIM karty (tzv. ICCID, které je vytištěno na kartě samotné). Pak už jen počkáte, až vám smlouvu doručí kurýr.

  – občanský průkaz občana ČR, případně pas (nebo obdoba OP pro občany Slovenské republiky) a povolení k trvalému nebo dlohodobému pobytu, pokud nejste občan ČR,
  – případně ověřenou plnou moc, pokud bude zásilku přebírat zástupce.

  Osobně
  v kterémkoli prodejním místě T-Mobile (při převodu s sebou prosíme vezměte funkční Twist SIM kartu s čitelným výrobním číslem; potřebné doklady naleznete níže).
  Přechod proběhne nejpozději do 5 dnů. Při uzavření smlouvy přechodem z předplacené karty jsou vybírány stejné zálohy jako při standardním uzavření smlouvy.

  – občanský průkaz občana ČR, případně pas (nebo obdoba OP pro občany Slovenské republiky) a povolení k trvalému nebo dlohodobému pobytu, pokud nejste občan ČR,
  – občanský průkaz a živnostenský list (nebo jiné oprávnění), pokud jste podnikatel - fyzická osoba,
  – občanský průkaz, plná moc k uzavření smlouvy (úředně ověřená), výpis z obchodního rejstříku, pokud jste zástupce právnické osoby.