Přenesení pevného čísla k T- Mobile

Chcete se svým číslem přejít k nám? Máme radost!

O všechno se postaráme my.

Vy s námi jen podepíšete smlouvu.

Vyberete si datum, které vám vyhovuje.

Uzavřete s námi smlouvu a objednejte si přenesení

Obraťte se na svého obchodního zástupce nebo na bezplatnou linku 800 73 73 73 nebo můžete přijít na kteroukoli naši prodejnu


Od 1. 4. 2020 došlo v procesu přenesení čísel k těmto změnám:


Nově se telefonní čísla přenášejí s OKU (Ověřovací kód účastníka).

Pomocí OKU je možné přenášet jedno telefonní číslo nebo jeden číselný rozsah. Pokud budete chtít přenést ISDN linku s více čísly, musí být přenos uskutečněn na základě formuláře „Účastnický autorizační formulář CAF" nebo ČVOP kódu.


Budete potřebovat:

  • občanský průkaz
  • výpis z obchodního či živnostenského rejstříku (nesmí být starší než 3 měsíce)
  • smlouvu, kterou máte se současným poskytovatelem uzavřenou (pro ověření, zda jde o převod jednotlivého čísla, ISDN linky, nebo číselného rozsahu).

V případě přenosu více čísel u nás podepíšete Účastnický autorizační formulář CAF, který obsahuje výpověď služeb u opouštěného operátora a slouží jako žádost o přenesení telefonních čísel a Dohodu o datu přenesení telefonního čísla.

Výpověď podávat nemusíte, o přenos čísla/čísel požádáme vašeho operátora my.

V průběhu procesu přenosu telefonního/telefonních čísla/čísel vás budeme e-mailem a SMS informovat o stavu zpracování vaší objednávky.

Původní operátor číslo deaktivuje a bude aktivováno u T-Mobile

Deaktivace telefonního čísla u opouštěného operátora bude provedena v naplánovaný pracovní den a hodinu.

K aktivaci čísla u T-Mobile zpravidla dojde v naplánovaný pracovní den a hodinu, nejdéle však do 2 hodin od tohoto termínu.

Následně můžete využívat služby naší sítě.

Jak dlouho bude přenos trvat?

Telefonní číslo přeneseme nejpozději počátkem 3. pracovního dne ode dne, kdy od nás obdrží opouštěný operátor informaci o podané žádosti. *

V případě, že budete chtít telefonní číslo přenést v jiném termínu, bude tento termín uveden na Dohodě o datu přenesení.


* Pokud je součástí objednávky zařízení, bude objednávka na přenos telefonního čísla odeslaná až po převzetí zařízení zákazníkem.

Podmínky