Převod smlouvy s Rámcovou smlouvou

Převod Účastnické smlouvy je možný:

 • V rámci jedné Rámcové smlouvy (mezi jednotlivými IČ).
 • Pod Rámcovou smlouvu z firmy nebo RČ.
 • Mezi Rámcovými smlouvami.
 • Z Rámcové smlouvy na firmu nebo RČ.

Co k převodu potřebujete a jak bude probíhat:

 • Převod Účastnické smlouvy probíhá na základě vyplněného formuláře Dohoda o převodu Účastnických smluv (pro RS).
 • Formulář musí být podepsán jak původním účastníkem i zájemcem. Jestliže jste zástupce společnosti, který není členem statutárního orgánu, budete potřebovat i úředně či notářsky ověřenou plnou moc k uzavření smlouvy o převodu.
 • Vyplněný a podepsaný formulář k nám můžete zaslat poštou, faxem či e-mailem (na adresu business@t-mobile.cz).
 • V rámci převodu smlouvy si zájemce volí tarif, nastavuje služby, výhody a kontaktní údaje.
 • O provedení převodu budete v případě dodání kontaktních e-mailů informováni.

Převod dalších služeb

Je dobré vědět

 • Převod Účastnické smlouvy je zdarma.
 • O převod je možné požádat nejdříve po vystavení prvního Vyúčtování služeb.
 • Zájemce:
  • přebírá délku trvání smlouvy a veškerá práva a povinnosti původního účastníka,
  • může být požádán o složení zálohy či depozita.
 • Na Zájemce se nepřevádí nastřádaný kredit ani jiné slevy.
 • Při převodu nedochází na převáděné SIM kartě k přerušení poskytování služeb.
 • Převod je realizován zpravidla do 10 kalendářních dnů od podepsání Dohody o převodu Účastnické smlouvy, pokud si nezvolíte jinak (např. ve formuláři vyplníte požadovaný termín zpracování).
 • Původní účastník a zájemce mohou být informováni prostřednictvím e-mailové zprávy (jestliže má T-Mobile potřebné kontaktní údaje k dispozici).