Zálohy placené při aktivaci

Zálohy placené při novém uzavření smlouvy.

Záloha na služby
500 Kč
Může být požadována jako jistina na dobu prvních tří měsíců
(nevztahuje se na významné a klíčové zákazníky a není požadována ani od většiny ostatních zákazníků).
Záloha na roaming
5 000 Kč
Požadována pouze u některých zákazníků při aktivaci celosvětového T-Mobile roamingu, bez zálohy je T-Mobile roaming start fungující ve většině evropských zemí.
Záloha na služby
5 000 Kč / 3 000 Kč
Je požadováno pouze u některých zákazníků, kde depozitum slouží na pokrytí
finančních rizik.

Záloha za roaming nebo záloha na služby (5 000 Kč nebo 3 000 Kč) není požadována, jestliže je vyúčtování hrazeno inkasním způsobem prostřednictvím karty American Express. Po uplynutí tří měsíců od aktivace bude prověřena rizikovost a v případě splnění podmínek budou uvedená depozita vrácena v následujícím vyúčtování, ve kterém sníží celkovou částku k úhradě, nebo použita na úhradu případných dlužných částek.