Mail pro Mac OS X

 1. Spustíte program Mail pro Mac OS X a kliknete v záhlaví na položku Mail, zvolíte Účty.
 2. Zobrazí se průvodce přidáním nového účtu. Vyberete poslední možnost Přidat jiný účet.
 3. Vyberete první možnost Přidat e-mailový účet a kliknete na tlačítko Vytvořit.
 4. V následující obrazovce je nezbytné vyplnit základní údaje o Vašem poštovním účtu a poté kliknete na tlačítko Vytvořit.
  - Do pole Celé jméno zadáte své celé jméno. Tento údaj se bude zobrazovat příjemcům Vámi odeslaných e-mailů.
  - Do pole E-mail vyplníte celý tvar Vašeho e-mailu.
  - Do pole Heslo zadáte své přihlašovací heslo do Vaší e-mailové schránky.
 5. Zobrazí se zpráva Zjišťování nastavení... a následně upozornění: „Účet je nutné nastavit ručně.“ Volbu potvrdíte kliknutím na tlačítko Další.
 6. Jako Typ účtu zvolíte POP anebo IMAP (informaci o podporovaných protokolech si ověříte u svého poskytovatele e-mailové schránky). Do pole Poštovní server zadáte název serveru, který vám poskytne provozovatel vaší schránky. Do pole Uživatel zapíšete své přihlašovací jméno do schránky a do pole Heslo zadáte heslo pro přístup do schránky. Zadané údaje potvrdíte kliknutím na Další.
 7. Do pole SMTP server zadáte smtp.t-email.cz, do pole Uživatel vložíte své přihlašovací jméno do služby Můj T-Mobile a jako Heslo zadáte přihlašovací heslo k Můj T-Mobile. Kliknete na tlačítko Vytvořit.
 8. Během několika vteřin se zobrazí zpráva "Jsou požadovány dodatečné informace o účtu". Klepněte na tlačítko Další.
 9. V případě, že používáte server smtp.t-email.cz a zároveň se připojujete vždy přes T-Mobile, ponecháte přednastavený port 25 a u Použít SSL ponecháte políčko nezaškrtnuté a jako Ověření totožnosti zvolíte Žádné. V případě, že používáte server smtp.t-email.cz a nejste připojeni přes T-Mobile nebo střídáte své poskytovatele připojení a nastavili jste podle předchozího kroku ověřování serveru pro odchozí poštu (SMTP), nastavíte hodnotu portu na 465 a zaškrtnete Použít SSL. Jak Ověření totožnosti vyberete Heslo. Nastavení potvrdíte kliknutím na tlačítko Vytvořit.
 10. Průvodce přidáním nového účtu bude dokončen, přidaný e-mailový účet se zobrazí v přehledu existujících nastavení v levé části obrazovky.
 11. Do aplikace Mail budou automaticky načteny nové zprávy z nastaveného účtu.