Windows Live Mail 2011

Instalace Windows Live Mail 2011

Např. instalací volitelné aktualizace Windows Live Essentials 2011 prostřednictvím Windows Update získáte program Windows Live Mail 2011.

  1. Spuštění programu:
  2. Vyplňte následující pole:
    - E-mailová adresa: zadejte vaši e-mailovou adresu
    - Heslo: zadejte heslo pro vstup do vaší e-mailové schránky
    - Zaškrtněte "Ručně konfigurovat nastavení serveru" a pokračujte kliknutím na tlačítko Další.
    - V levé části pod "Informace o příchozím serveru" v poli Typ serveru vyberte např. údaj POP3 nebo IMAP (informaci o účtu ověřte u poskytovatele Vaší e-mailové schránky).
    - Do pole Adresa serveru vyplňte název serveru, který Vám poskytne provozovatel Vaší e-mailové schránky.
    - Dále ověřte u svého poskytovatele e-mailové schránky, zda server příchozí pošty požaduje šifrované připojení SSL. Pokud ano, volbu "Vyžaduje zabezpečené připojení (SSL)" zaškrtněte a hodnota se automaticky nastaví na 995. Pokud ne, volbu nezaškrtávejte a hodnota bude nastavena na 110.
    - Do pole Adresa serveru v části "Informace o odchozím serveru" vyplňte název serveru, který Vám poskytne poskytovatel připojení k internetu. V případě, že jste připojeni přes internetové připojení od T-Mobile, doplňte údaj smtp.t-email.cz a port může být nastaven na hodnotu 25 a bez zaškrtnutého zabezpečení a ověření.
    - Server smtp.t-email.cz lze též využít i s jiným připojením, než od T-Mobile CZ, za předpokladu, že jste zaregistrováni na t-zones anebo nastavujete e-mailovou schránku z t-zones. V takovém případě nastavte Port na 465 a zaškrtněte "Vyžaduje zabezpečené připojení (SSL)" + "Vyžaduje ověření".
    (Pokud jste doposud využívali SMTP server mail.bluetone.cz – změňte, prosím, pouze nastavení SMTP serveru podle návodu. Pro korektní fungování příjmu a odesílání e-mailů není nutné měnit žádné další parametry.)
    - Pole Přihlašovací uživatelské jméno je uživatelské jméno pro přístup do e-mailové schránky. Pozn.: Volí se při registraci e-mailové schránky a často jedná o část, která je před znakem @ nebo o celou e-mailovou adresu.
    - Pokračujte kliknutím na tlačítko Další.
    (SMTP se zabezpečením - pro připojení i přes jiného providera, než T-Mobile CZ)
  3. Nastavení účtu

    (SMTP bez zabezpečení - pro připojení přes T-Mobile CZ)

    Nastavení účtu

  4. Pokračujte kliknutím na tlačítko Dokončit.
  5. Nastavení účtu

  6. Pro příjem pošty klikněte na "Odeslat a přijmout".
  7. Doručené e-maily.
  8. Nastavení účtu

    Editace existujícího účtu

  9. Zvolte účty (musí být vybráno Doručená pošta / Koncepty / Odeslaná pošta / Nevyžádaná pošta nebo Odstraněná pošta) a klikněte na Vlastnosti.
  10. Nastavení účtu

  11. Zkontrolujte obecné parametry.
  12. Nastavení účtu

    Nastavení serveru příchozí a odchozí pošty dle informací ve "Vytvoření nového účtu". V případě připojení přes jiného providera, než T-Mobile CZ, server odchozí pošty požaduje ověření. Klikněte na "Nastavení..."

    V případě připojení přes T-Mobile CZ není nutné zaškrtávat "Server požaduje ověření".

    Nastavení účtu

    V případě nastavení jiného připojení, než T-Mobile CZ zadejte ručně vaše přihlášení do služeb Můj T-Mobile.

    Nezaškrtávejte "Přihlašovat se zabezpečeným ověřováním hesla".

    Nastavení serveru příchozí a odchozí pošty dle informací ve "Vytvoření nového účtu". V případě připojení přes jiného providera, než T-Mobile CZ a použití smtp.t-email.cz, server odchozí pošty požaduje ověření a zabezpečení. Klikněte na "Použít" a "OK".

    Připojení přes T-Mobile CZ (smtp.t-email.cz) = Port 25, "Tento server požaduje zabezpečené připojení (SSL) se nezaškrtává.

    Připojení přes jiného providera (a použití smtp.t-email.cz) = Port 465, "Tento server požaduje zabezpečené připojení (SSL) se zaškrtává.

    Nastavení účtu

    Vytvoření dalšího účtu

  13. Zvolte účty (musí být vybráno Doručená pošta / Koncepty / Odeslaná pošta / Nevyžádaná pošta nebo Odstraněná pošta) a klikněte na E-mail.
  14. Pokračujte dle návodu pro Vytvoření nového účtu.
  15. Nastavení účtu

  16. V následující obrazovce je nezbytné vyplnit údaje o e-mailových serverech.