Hledat

Nastavení služby E-mail do SMS

Jak si nastavit oznámení o příchozích e-mailech formou SMS zprávy do svého mobilního telefonu?

Připravili jsme pro vás návody pro nejpoužívanější e-mailové poskytovatele, pomocí kterých si snadno nastavíte službu E-mail do SMS. Oznámení o příchozích e-mailech pak budete dostávat formou SMS zprávy do svého mobilního telefonu. Další výhody o službě se dozvíte v tomto článku.

Aktivace služby

 • Aktivaci služby provedete v Můj T-Mobile.
 • Nastavení najdete ve Službách > Nastavení služeb > záložka Ostatní služby > a tady se nachází položka E-mail do SMS. Zde kliknete na tlačítko Zapnou a aktivujete si adresu ve tvaru tel_číslo@sms.t-mobile.cz (např. 603123456@sms.t-mobile.cz) a vyplníte názvy e-mailových účtů, ze kterých chcete být upozorňováni o nově došlém e-mailu.
 • Úspěšnou registraci vám potvrdíme SMS.

Nastavení v nejčastěji používaných e-mailových schránkách

Následně si musíte ve své e-mailové schránce nastavit tuto adresu pro automatické přeposílání pošty. Tím si zajistíte, že vždy po přijetí nového e-mailu Vám bude přeposláno upozornění na došlý e-mail v maximální velikosti 1 SMS na mobilní telefon. Zprávy obdržíte zdarma od odesílatele „EmailDoSMS".

 1. Přihlašte se do své e-mailové schránky přes http://email.seznam.cz/ zadáním jména a hesla. V pravém horním rohu klikněte na svou e-mailovou adresu a vyberte položku Nastavení.

  E-mail do SMS
 2. V levé nabídce klikněte na položku „Pravidla" pro otevření nastavení přeposílání e-mailů a vyberte „Vytvořit nové pravidlo".

  E-mail do SMS
 3. Zadejte libovolný název pravidla (např. „Přeposlání"), položku „Pravidlo je aktivní" zaškrtněte, v nabídce možností vyberte „Pokud všechny podmínky souhlasí". V roletce „Podmínky" zvolte „Každá zpráva" a v roletce „Proveď tuto akci" zvolte „Pošli kopii". Zadejte svou adresu služby E-mail do SMS ve tvaru vaše_číslo@sms.t-mobile.cz (např. 603123456@sms.t-mobile.cz) do políčka „Adresa". Nastavení uložte stisknutím tlačítka „Uložit".

  E-mail do SMS
 4. Všechny e-maily, které nyní budou doručeny do schránky služby Seznam.cz budou automaticky přeposlány na vaši mobilní adresu a vám budou chodit SMS informující o nové zprávě.
 1. Přihlašte se do své e-mailové schránky přes https://user.centrum.cz/ zadáním jména a hesla.

  Nastavení e-mailu
 2. V horní liště klikněte na položku „Nastavení" pro otevření nastavení schránky, v nabídce vyberte záložku „Personalizace" a ve spodní části obrazovky zvolte „Filtry".
  Nastavení e-mailu
 3. V roletce „Stav" ponechte volbu „aktivní" a v roletce „1. Podmínka" vyberte z nabídky možnost „všechny zprávy". V části „pokud je podmínka splněna" vyberte položku „pošli kopii na adresu" a zadejte svou adresu služby E-mail do SMS ve tvaru vaše_číslo@sms.t-mobile.cz (např. 603123456@sms.t-mobile.cz). Nastavení uložte stisknutím tlačítka „Vytvořit".

  Nastavení E-mailu
 4. Všechny e-maily, které nyní budou doručeny do schránky služby Centrum.cz, budou automaticky přeposlány na vaši mobilní adresu a vám budou chodit SMS informující o nové zprávě.
 1. Přihlašte se do své e-mailové schránky přes http://mail.volny.cz zadáním jména a hesla.

  Nastavení e-mailu
 2. V horní liště klikněte na položku „Nastavení" pro otevření nastavení schránky a v menu „Perzonalizace" zvolte „Filtry".

  Nastavení e-mailu
 3. V poli "Podmínka" vyberte, zda chcete přeposílat všechny zprávy. Dále si vyberte jeden z typů přesměrování a do volného políčka zadejte svou adresu služby E-mail do SMS ve tvaru vaše_číslo@sms.t-mobile.cz (např. 603123456@sms.t-mobile.cz). Přeposlání na adresu odešle 160 znaků přeposlané zprávy na mobil a původní zprávu smaže. Doporučujeme vybrat "Pošli kopii na adresu", kdy zůstane původní email ve schránce na Volny. Lze použít i některou z ostatních možností.

  Nastavení e-mailu
 4. Všechny e-maily, které nyní budou doručeny do schránky služby Volný.cz budou automaticky přeposlány na vaši mobilní adresu a budete dostávat SMS informující o nové zprávě.
 1. Přihlašte se do své e-mailové schránky přes http://www.gmail.com zadáním jména a hesla. Vpravo nahoře klikněte na ikonu ozubeného kola a zvolte položku „Nastavení".

  Nastavení E-mailu
 2. V horní liště klikněte na položku „Přeposílání a protokol POP/IMAP" pro otevření nastavení schránky a v menu „Přeposílání" zvolte „Přidat adresu pro přeposílání".

  Nastavení E-mailu
 3. Do políčka „Přidat adresu pro přeposílání" zadejte svou adresu služby E-mail do SMS ve tvaru vase_cislo@sms.t-mobile.cz (např. 603123456@sms.t-mobile.cz). Tato adresa bude nejprve ověřena a následně bude možné nastavit přeposílání e-mailů. Pokračujte stisknutím tlačítka „Další".

  Nastavení E-mailu
 4. Potvrďte přidání své adresy stisknutím tlačítka „Pokračovat".

  Nastavení E-mailu
 5. Gmail vám automaticky odešle SMS zprávu s ověřovacím kódem na váš mobilní telefon. Tímto kódem ověříte přístup k e-mailové službě. Kód je číselný, je obsažen v předmětu zprávy.
  Např. vám bude doručena následující informace: (#123456) Potvrzení o přeposílání ve službě Gmail – Příjem e-mailu...
  Z této zprávy nyní vložte kód do formuláře ve službě Gmail a stiskněte tlačítko „Ověřit".

  Nastavení E-mailu
 6. Nyní zvolte v nabídce „Přeposílání" volbu „Přeposlat kopii příchozí pošty na adresu 603604605@sms.t-mobile.cz" (zde bude obsaženo vaše telefonní číslo) a v nabídce vyberte možnost „Uchovat kopii v Doručené poště Gmailu". Nastavení potvrďte kliknutím na tlačítko „Uložit změny" ve spodní části stránky.

  Nastavení E-mailu
 7. Všechny e-maily, které nyní budou doručeny do schránky služby Gmail.com, budou automaticky přeposlány na vaši mobilní adresu a budou vám chodit SMS informující o nové zprávě.
  Uvedené nastavení slouží pro přeposílání a upozornění o všech přijatých e-mailech do vaší e-mailové schránky. Dle možností provozovatele e-mailové služby je možné filtrovat a přeposílat jen některé zprávy (s určitým textem, od konkrétních odesílatelů apod.)
  V případě potíží s výše popsanou konfigurací a pro bližší informace o postupu nastavení e-mailové schránky Gmail.com se obraťte na poskytovatele této služby pomocí kontaktů dostupných na http://www.google.com/intl/cs/contact/.

Mohlo by
se vám hodit