Nevyžádané zprávy

Dostáváte od nás informační zprávy formou SMS či MMS, ale již nemáte o jejich zasílání zájem?
Podívejte se, jakým způsobem je možné zasílání zrušit.

SMS

  1. Napíšete SMS ve tvaru -klíčové slovo (například -MMSNEWS), znaménko mínus můžete nahradit slovem STOP (například STOP MMSNEWS).
  2. Zprávu odešlete na 4616.
  3. Chcete-li zrušit odběr všech zpráv z info kanálů, odešlete SMS s textem –PLUS na 4616. Zrušíte tím i zasílání zpráv ze služby SMS Info.
  4. Specifickou kategorií jsou informativní zprávy o dopravě, které můžete zrušit odesláním textové zprávy ve tvaru –DOPRAVA na 4616.

Můj T-Mobile

  1. Přihlásíte se do služby Můj T-Mobile.
  2. Vyberete záložku Služby / Informační služby a zvolte T-Mobile Info
  3. Zobrazí se vám přehled aktivních informačních kanálů, které je možné případně odhlásit.
  4. Použijete tlačítko "Změnit" a vyberte "Odhlásit".
Vyberte prosím sadu restrikcí.
Proč vypínáte Internet 4G II?

asdsaddsa

Jak Vám odpověď pomohla?

Děkujeme za Váš komentář.

Může EU roaming znamenat i zdražení roamingu?

Kdepak, s naším EU roamingem máte ceny zaručeně nižší.

Jak Vám odpověď pomohla?

Děkujeme za Váš komentář.

Test

Vytvoření FAQ

Jak Vám odpověď pomohla?

Děkujeme za Váš komentář.

Jaký postih naší firmě hrozí, pokud nebude nahrávat hovory?
Nesplnění povinnosti vést záznamy podle § 17 zákona č. 256/2004 ve znění novely je přestupkem, za který bude možné uložit pokutu až do výše 150 000 000 Kč, do výše 10 % celkového ročního obratu obchodníka s cennými papíry podle jeho poslední řádné účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky nebo do výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit.

Jak Vám odpověď pomohla?

Děkujeme za Váš komentář.

Kolikrát si knížky mohu stáhnout?

Díky portálu www.eReading.cz získáváte doživotní on-line přístup k těmto 10 knížkám a samozřejmě i ke všem dalším, které si na portálu zakoupíte. Počet stažení není omezen.

Jak Vám odpověď pomohla?

Děkujeme za Váš komentář.