Odblokování telefonů

Níže uvedené návody se týkají některých telefonů, prodávaných do roku 2002, které byly blokované na SIM operátora (SIM Lock). Kód pro odblokování byl přibalen na kartičce v balení telefonu.

 

Značka Typ Postup
Alcatel OT535
 1. Zapněte telefon s kartou jiného operátora.
 2. Po zapnutí zadejte PIN, pokud je tak telefon nastaven.
 3. Telefon vás vyzve k zadání odblokovacího kódu.
 4. Vložte odblokovací kód.
 5. Potvrďte stiskem tlačítka „One touch“.
 6. Telefon potvrdí výsledek odblokování.
Po deseti neúspěšných pokusech se telefonní přístroj zablokuje!
LG B2050
 1. Vložte SIM kartu T-Mobile a zapněte telefon.
 2. Po přihlášení do sítě zadejte kód 2945#*1101#.
 3. Poté zvolte: Menu / Nastavení / Bezpečnostní nastavení / SIM Lock / Network lock / Deactivated.
 4. Zadejte osmimístný odblokovací kód, který jste nalezli v balení vašeho telefonu.
LG C1200
 1. Vložte SIM kartu T-Mobile a zapněte telefon.
 2. Zadejte kód 2945#*1201#.
 3. Po jeho zadání jděte do menu a stlačte "nastavení", "bezpečnostní nařízení", "zámky SIM", "síť", „deaktivovat“.
 4. Potvrďte.
 5. Po vyzvání vložte osmimístný odblokovací kód, který jste nalezli v balení vašeho telefonu.
LG C2200
 1. Vložte SIM kartu T-Mobile.
 2. Zapněte telefon a vyčkejte na přihlášení do sítě.
 3. Vložte tuto kombinaci 2945#*2201# ,
 4. vstupte do menu - Nastavení / Bezpečnostní nastavení / Zámky SIM / Poskytovatel služeb / Deaktivovat.
 5. Zde vložte kód, který naleznete uvnitř balení telefonu.
nebo
 1. Vložte SIM kartu cizího operátora (jiná než T-Mobile).
 2. Telefon pod pravým programovatelným tlačítkem nabídne možnost "odemknout - síť - deaktivovat".
 3. Vložte osmimístný kód.
 4. Potvrďte.
LG C3300
 1. Vložte SIM kartu T-Mobile.
 2. Zapněte telefon a vyčkejte na přihlášení do sítě.
 3. Zadejte kombinaci 2945#*7101#.
 4. a zvolte Menu / Nastavení / Bezpečnostní nastavení / SIM Lock / Network or SP lock / Deactivated.
 5. Zadejte osmimístný odblokovací kód.
LG Butterfly KG225
 1. Vložte SIM kartu T-Mobile.
 2. Zapněte telefon a vyčkejte na přihlášení do sítě.
 3. Zadejte kombinaci 2945#*1201#.
 4. a zvolte Menu / Nastavení / Zabezpečení / Zámky SIM.
 5. Zadejte osmimístný odblokovací kód.
MDA, MDA II
 1. Vložte kartu cizího operátora.
 2. Telefon Vás vyzve k zadání kódu – „please input unlock code“.
 3. Zadejte osmimístný kód a potvrďte ok.
Motorola C450, C550
 1. Zapněte telefon s kartou cizího operátora.
 2. Po zapnutí zadejte PIN (pokud je tak telefon nastaven).
 3. Telefon vás vyzve k zadání odblokovacího kódu.
 4. Zadejte osmimístný odblokovací kód.
 5. Potvrďte stiskem klávesy "OK".
Motorola T720i
 1. Zapněte telefon s kartou cizího operátora.
 2. Po zapnutí zadejte PIN, pokud je tak telefon nastaven.
 3. Telefon vás vyzve k zadání odblokovacího kódu.
 4. Zadejte osmimístný odblokovací kód.
 5. Potvrďte jej stiskem #.
Nokia 1600, 3100, 3120, 3300, 3410, 3510i, 3650, 6030, 6100, 6230i, 6310i, 6610, 7210, 7250i, 7650
 1. Zapněte přístroj – není třeba mít vloženou SIM kartu (pouze u telefonů Nokia 1600 a 6030 je nutné vložit T-Mobile SIM kartu).
 2. Vložte #pw+xxxxxxxx+1# - místo xxxxxxxxx zadejte odblokovací kód, který máte k dispozici. K vložení pw+ použijte levé tlačítko na spodní části klávesnice telefonu (postupným mačkáním znaku *), # je k nalezení na pravé straně spodní části klávesnice.
 3. Pokud odblokování bude provedeno úspěšně, na displeji se objeví nápis „Sim restriction off“.
 4. Pokud se odblokování nezdaří nebo je telefon již odblokovaný, telefon hlásí „Code error“ – pokud tak nastane, ověřte, zda telefon není již odblokován – vložte kartu jiného operátora a vyčkejte, zda se telefon přihlásí do sítě.
Option Globetrotter
 1. Nainstalujte kartu podle návodu a zaregistrujte se do sítě T-Mobile, jako byste chtěli kartu používat – GPRS připojení není nutné.
 2. Otevřte Hyperterminál (aplikace ve Windows) následujícím způsobem:
  Start - Programy - Příslušenství - Komunikace (Communications) - Hyper Terminal.
 3. Otevře se prázdé okno.
 4. Napište libovolný název spojení a stiskněte "OK".
 5. Vyberte z nabídky “Connection port”, na kterém je Vaše karta připojena – je to "WCM Modem (GSM)" nebo "MM Modem (GSM)" a stikněte "OK".
 6. Na další obrazovce zvolte "Cancel" a tím se dostanete na příkazový řádek, kam napište následující:
 • Pokud chcete zjistit, zda je karta blokovaná, uveďte tento příkaz a stisknětte "Enter":
  AT+CLCK=”PN”,2
  Pokud je odpověď +CLCK:0, karta je neblokovaná, pokud +CLCK:1, karta je blokovaná.
 • Pokud chcete kartu odblokovat, uveďte tento příkaz:
  AT+CLCK=”PN”,0,”password”, kde místo password uveďte odblokovací kód, který jste obdrželi společně s kartou.
Panasonic GD87
 1. Zapněte telefon bez vložené SIM karty, zadejte číslo „52824“ a dvakrát stiskněte „MENU“.
 2. Šipkou dolů vyberte položku „Síť a potvrdíte „Odemknout“.
 3. Zadejte odblokovací kód a potvrďte „ok“.
Sagem myC-4
 1. Vložte SIM kartu T-Mobile a zapněte telefon.
 2. Vstupte do Menu Nastavení - Menu Hot linky - SIM lock.
 3. Doplňte odblokovací kód.
 4. Potvrďte OK.
Sagem myX-1
 1. Vložte T-Mobile SIM kartu a zapněte telefon.
 2. V hlavním menu dlouze podržte talčítko *.
 3. Zobrazí se položky skrytého menu - zvolte Odblokování.
 4. Zadejte odblokovací kód.
 5. Potvrďte.
nebo
 1. Vložte SIM kartu jiného operátora a zapněte telefon.
 2. Zadejte odblokovací kód.
 3. Potvrďte.
Samsung SGH-E700
 1. Zapněte přístroj s kartou cizího operátora.
 2. Telefon se zeptá na kód sítě, zde vložte NCK kód (odblokovací kód) a potvrďte.
 3. Po odblokování se zobrazí hlášení „Personalization Cancelled“.
V případě vložení nesprávného kódu se na telefonu objeví hláška: „Wrong password“. Po 3 neúspěšných pokusech se telefonní přístroj zablokuje!
Samsung SGH-V200
 1. Zapněte přístroj bez vložené SIM karty.
 2. Zadejte kód ve tvaru: #0111*xxxxxxxx# - místo xxxxxxxx zadejte odblokovací kód.
 3. Po odblokování se na displeji zobrazí následující text: „Personalization Cancelled“.
 4. V případě nesprávného odblokování/kódu se na telefonu objeví hláška: „Wrong password“.
Pozn.: Po 3 neúspěšných pokusech se telefonní přístroj zablokuje!
Samsung SGH-X100 Vložte kartu jiného operátora a zadejte odblokovací kód.
Samsung S300M
 1. Zapněte přístroj bez vložené SIM karty.
 2. Zadejte kód ve tvaru #0111*xxxxxxxx# - místo xxxxxxxx zadejte odblokovací kód.
 3. Po odblokování se na displeji zobrazí následující text: "Personalization Cancelled"
 4. V případě vložení nesprávného kódu se na telefonu objeví hláška: "Wrong password"
Po 3 neúspěšných pokusech se telefonní přístroj zablokuje!
Samsung SGH-X490
 1. Vložte SIM kartu operátora, kterou budet používat. Odblokování se musí provést se SIM kartou pro každého operátora zvlášť!
 2. Zadejte následující kombinaci *7465625*638*NCK*NCK# (NCK je osmimístný odblokovací kód).
 3. Telefon je nutné s vloženou SIM kartou vypnout a opět zapnout.
Siemens A55, A57, A60, A70, C55, CT65, M55, MC60, CF62, C72
 1. Zapněte telefon bez vložené SIM karty.
 2. Zadejte odblokovací kód ve tvaru: *#0000*xxxxxxxx# - místo xxxxxxxx zadejte odblokovací kód.
 3. Na displeji se objeví nápis „Kód sítě smazáno“.
Siemens ST55
 1. Zapněte telefon bez vložené SIM karty.
 2. Zadejte odblokovací kód ve tvaru: **00012*xxxxxxxx# - místo xxxxxxxx zadejte odblokovací kód.
 3. Telefon je odblokován.
Sony Ericsson J210i
 1. V základním menu zadejte sekvenci kláves: šipka doleva - hvězdička - hvězdička- šipka doleva.
 2. Dostanete se do menu Přizpůsobit.
 3. Zvolte položku Síť a potvrďte klávesou YES
 4. Budete vyzváni k zadáni NCK kódu. Po zadáni potvrďte klávesou YES. Maximalní počet pokusů je 5. Zbývající pokusy jsou uvedeny v horní části textu v zavorkách.
Po pěti neúspěšných pokusech se telefonní přístroj zablokuje!
Sony Ericsson J 220i a Z300i
 1. V základním menu zadejte sekvenci kláves: šipka doleva - hvězdička - hvězdička - šipka doleva.
 2. Zvolte položku Síť a potvrďte klávesou YES..
 3. Budete vyzváni k zadáni NCK kódu. Po zadáni potvrďte klávesou YES. Maximalní počet pokusů je 5. Zbývající pokusy jsou uvedeny v horní části textu v zavorkách.
Po pěti neúspěšných pokusech se telefonní přístroj zablokuje!
Sony Ericsson T230 Před zahájením odblokování zkontrolujte, zda IMEI přístroje souhlasí s IMEI uvedeným na kartičce (zadáním kombinace*#06#)
 1. Telefon zapněte (lze i bez SIM karty).
 2. Postupně stiskněte šipka doleva - hvězdička - hvězdička - šipka doleva.
 3. Na displeji se zobrazí: „Uzamknut s MNC2" nebo „Personalize with MNC2“, poté „1.Síť“ nebo „1.Network“ a obrázek uzamknutého zámečku.
 4. Stiskněte klávesu YES.
 5. Na displeji se zobrazí dotaz „Zadejte NCK:“ nebo „Enter NCK:“.
 6. Vložte osmi místný odblokovací kód (vkládaná čísla se Vám zobrazí v podobě hvězdiček).
 7. Potvrďte klávesou YES.
 8. Na displeji se objeví nápis „Síť odemknuta“ nebo „Network Unlock“.
V případě, že jste v průběhu zadávání odblokovacího kódu udělali chybu, telefon vypněte a začněte celý postup odblokování od začátku. Po pěti neúspěšných pokusech se telefonní přístroj zablokuje!
Sony Ericsson T610
 1. Telefon zapněte bez vložené SIM karty.
 2. Postupně stiskněte joystick doleva - hvězdička - hvězdička - joystick doleva.
 3. Na displeji se zobrazí: „Síť“.
 4. Stiskněte „vybrat“.
 5. Zobrazí se „Kód NCK:“.
 6. Vložte osmimístný kód a potvrďte klávesou „OK“.
 7. Telefon je odblokován.
Po pěti neúspěšných pokusech se telefonní přístroj zablokuje!