Instalace certifikátu - postup 3

Instalace certifikátu přímo z PDF dokumentu.

U tohoto postupu není nutné operovat se zvláštním souborem obsahujícím certifikát; na druhou stranu je ovšem tato varianta nejvíce zranitelná - pokud dostanete podvržený dokument, nainstalují se podvržené certifikáty.

  1. Otevřete podepsaný dokument (případný dialog, který se zobrazuje po otevření, zavřete).
  2. Klikněte na záložku „Podpisy“ (je umístěná vlevo vedle otevřeného souboru), vyberte podpis, klikněte na něj myší pravým tlačítkem a zde vyberte volbu „Vlastnosti“.

  3. V okně „Vlastnosti podpisu“ klikněte na tlačítko „Zobrazit certifikát“.

  4. Zobrazí se okno „Prohlížeč certifikátu“, kde zvolte v levém stromě kořenový certifikát (I.CA – Qualified root certificate) a klikněte na záložku „Důvěryhodnost“.

  5. Klikněte na tlačítko „Přidat k důvěryhodným identitám…“, zobrazí se následující dialog, který vás upozorní, že po přidání certifikátu musíte znovu ověřit podpisy. Dialog potvrďte tlačítkem OK.

  6. Otevře se okno „Importovat nastavení kontaktu“, ve kterém zaškrtněte volby „Podpisy a jako důvěryhodný kořen“ a „Certifikované dokumenty“.

  7. Volbu potvrďte tlačítkem OK.
  8. Tlačítkem OK zavřete i okno „Prohlížeč certifikátů“.
  9. V okně platnost podpisu klikněte na tlačítko „Ověřit podpis“, které znovu provede ověření podpisů s ohledem na nově nainstalované certifikáty.

  10. Aplikace by měla zobrazit informaci o tom, že jsou podpisy platné. Pokud se tato informace neobjeví, je jeden z možných důvodů nedostupnost připojení na internet. V tomto případě není možné ověřit, jestli nebyl použitý certifikát zneplatněn.