Překvapila vás položka na vyúčtování?

Přehled některých méně obvyklých služeb, se kterými se můžete setkat ve vyúčtování.

Zprostředkovaný prodej

Jedná se o služby poskytované partnerskými společnostmi. T-Mobile pouze umožňuje jejich provoz a zajišťuje výběr plateb za služby. Jedná se například o:

Reklamace prosím směřujte na naše partnerské společnosti, které zajišťují i případné vrácení ceny. Seznam provozovatelů

Smluvní pokuty

Pokuty plynou z toho, že jste nedodrželi nějaký svůj závazek:

 • nezaplatili jste vyúčtování včas,
 • nedodrželi jste Minimální měsíční plnění (tedy neutratili u nás dostatečnou částku, jak jste se zavázali ve smlouvě, abyste získali např. levnější telefon nebo jinou výhodu),
 • nedodrželi Smlouvu významného zákazníka (tedy rovněž neutratili částku, jak jste se zavázali).

Pokuta se objeví ve vyúčtování další měsíc. Tedy pokud neutratíte dostatečnou částku např. v dubnu, pokuta se objeví v květnovém vyúčtování.

Roaming a jeho účtování

Roaming (volání, SMS, MMS a data v zahraničí) můžeme vyúčtovat až poté, co obdržíme informace od zahraničního partnera. Proto může být vyúčtování za roaming zpožděné až o dva měsíce.

Dobíjení z Vyúčtování služeb

Na Vyúčtování je u položky "Dobití Twist" vidět dobitá částka bez DPH. Pokud jste tedy dobili například 300 Kč, na Vyúčtování uvidíte částku 247,93 Kč bez DPH.

Přeplatky

Přeplatek může vzniknout například, když vám vrátíme zálohu, anebo z dobropisu. Na vyúčtování se můžete setkat se dvěma druhy přeplatků:

 • Přeplatek podléhající DPH - přeplatek, u kterého jsme povinni ze zákona odvádět DPH, proto na vyúčtování je uveden bez DPH a snižuje částku bez DPH.
 • Přeplatek nepodléhající DPH - na vyúčtování jej vidíte v plné výši.

Přehled volných jednotek a kreditu

Přehled všech volných jednotek nebo kreditu, které máte k dispozici díky svému tarifu nebo aktivovaným zvýhodněním.

V případě jednotek nebo kreditu, který se nepřevádí, více naleznete v části:

 • Nárok - jednotky, které máte k dispozici pro dané zúčtovací období.
 • Využito - jednotky, které jste v daném období na svém čísle nebo číslech vyčerpali.

V případě převáděných jednotek nebo kreditu navíc naleznete položky:

 • Převedeno - jednotky, které jste v předchozím zúčtovacím období nevyužili a byly převedeny do dalšího období.
 • Převádí se - jednotky, které jste nevyužili v aktuálním zúčtovacím období a převádí se do následujícího období.
 • V části Nárok je v tomto případě uveden součet jednotek převedených z minulého období a jednotek určených pro aktuální období.

První a poslední vyúčtování

 • Jedná se o vyúčtování, které je vystaveno za zkrácené zúčtovací období.
 • Můžete jej obdržet například po uzavření smlouvy, při přechodu z nebo na Twist kartu nebo po převodu pod jinou fakturační skupinu.

Změna tarifu

 • Poměrně vám propočítáme paušály a nárok na volné jednotky nebo kredit, a to vždy podle počtu dnů, kdy jste měli aktivovaný daný tarif. (Některé služby nemusí umožňovat poměrný propočet jednotek, informaci zjistíte u konkrétní služby.)
 • Volné jednotky nebo kredit z předchozího tarifu je možné spotřebovat vždy jen do data, ke kterému došlo ke změně tarifu.