Osobní údaje zákazníků zodpovědně chráníme. Přečtěte si více.

  • Postupujeme v souladu s platnými právními předpisy.
  • Jsme držitelem certifikátu na systém řízení bezpečnosti informací.
  • Veškeré vaše dotazy k ochraně osobních údajů rádi zodpovíme.

Jsme si vědomi významu ochrany osobních údajů a soukromí našich zákazníků, a proto při uchovávání a zpracování vašich osobních údajů postupujeme v souladu s platnými právními předpisy, zejména se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, se zákonem č.127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, a dále dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku, jakož i příslušných norem Evropské unie. Z těchto předpisů pak vycházejí i naše Podmínky zpracování osobních, identifikačních, provozních a lokalizačních údajů účastníka, které naleznete v sekci Podmínky a dokumenty.

Jsme držitelem certifikátu na systém řízení bezpečnosti informací (ISMS) podle normy ČSN ISO/IEC 27001:2014. Ten prokazuje, že naše společnost přijala všechna nezbytná opatření k ochraně citlivých informací před neoprávněným přístupem, sladila interní postupy s požadavky normy a plní legislativní a jiné požadavky.

Proč zpracováváme vaše osobní údaje

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, ovšem pro uzavírání účastnických smluv a plnění závazků jsou některé vaše údaje nezbytné. Údaje, které nám předáte, zpracováváme především pro účely poskytování našich služeb a produktů, vedení účtu a provádění vyúčtování, dále pro vnitřní potřebu, pro marketingové a obchodní účely, případně pro vymáhání pohledávek či hodnocení platební morálky.
Přehled údajů, k jejichž zpracování jsme oprávněni přímo ze zákona, jakož i informaci o údajích, jejichž zpracování lze odmítnout, naleznete na této stránce.
Rozhodnete-li se zpracování některých údajů odmítnout, máte možnost tak učinit jednoduše zavoláním na naše Zákaznické centrum 603 603 603 (4603 ze sítě T-Mobile), popřípadě písemným oznámením zaslaným na naši adresu T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4.

Komu mohou být údaje poskytnuty

V případě některých činností, jako je například propojení a přístup k síti jiných operátorů, vzájemné vyúčtování, činnosti v rámci koncernu T-Mobile, marketingové aktivity, vymáhání pohledávek aj., spolupracujeme s třetími stranami, kterým je nutné některé údaje zpřístupnit. Abychom tak mohli učinit, potřebujeme v některých případech váš souhlas, o nějž budete při uzavírání smlouvy požádáni. Přehled údajů, jejichž poskytnutí třetím stranám vyplývá přímo ze zákona, jakož i údajů, s jejichž poskytnutím je třeba váš souhlas, naleznete na této stránce. Pro informaci o subjektech, se kterými v současné době spolupracujeme a jimž některé údaje předáváme, nahlédněte do seznamu zpracovatelů. Při poskytování vašich osobních údajů třetím stranám však vždy dbáme s největší opatrností na to, aby byly poskytnuty údaje pouze v nezbytném rozsahu, a to důvěryhodným subjektům, které se zavázaly poskytnuté údaje řádně a bezpečně chránit.
Spravované údaje jsme dále povinni poskytnout v případech daných zákonem, například orgánům státní správy, soudům, orgánům činným v trestním řízení apod.

Jak zajišťujeme bezpečnost při zpracování údajů

Klademe velký důraz na bezpečnostní politiku v rámci společnosti, mlčenlivost zaměstnanců, dodržování vnitřních směrnic a výběr smluvních partnerů. Zachováváme důvěrnost komunikací, zpráv, provozních a lokalizačních údajů dle zákona o elektronických komunikacích. Pro zpracování osobních údajů volíme nejnovější technické prostředky umožňující jejich maximální ochranu.

Jak chráníme osobní údaje na portálech

Informace, které jsou chráněny zvláštními právními předpisy (například vaše osobní a provozní údaje), jsou vám na našich portálech zpřístupněny pouze po vaší předchozí identifikaci a autentizaci pomocí přihlašovacích údajů.
Bezpečný přístup k našim portálům je zaručen využitím nejmodernějších technologií a podporou odpovídajících standardů. Jakmile se přihlásíte svým uživatelským jménem a heslem, veškerý přenos dat mezi vaším prohlížečem a servery T-Mobile je zajištěn šifrovanou komunikací. Certifikát zabezpečení vydala uznávaná certifikační autorita, společnost VeriSign, Inc.

Základní pravidla pro práci s heslem

Používejte silná hesla: Jednoduché heslo se dá snadněji rozluštit nebo odvodit a následně zneužít. Nepoužívejte proto slova nebo čísla, která mají souvislost s vámi nebo vašimi rodinnými příslušníky, jejich datem narození či telefonním číslem apod.
Chraňte své heslo: Heslo si zapamatujte, nezapisujte si jej na poznámkové lístky, do diářů apod., nikomu je nesdělujte. Nepovolujte v nastavení počítače zapamatování hesel.

Jak kontaktujeme naše zákazníky (ochrana před "phishing" a "social engineering" útoky)

Při kontaktu se zákazníky, například prostřednictvím Zákaznického centra T-Mobile, používáme údaje, které nám byly poskytnuty ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů.
Kromě osobního nebo písemného kontaktu používáme ke komunikaci se zákazníky elektronickou poštu, fax a telefon, resp. mobilní telefon (hovory, SMS nebo MMS). S nefiremními zákazníky komunikujeme skrze náš kontaktní formulář, firemním zákazníkům posíláme e-maily ze schránky business@t-mobile.cz. Pokud je v těle e-mailu uveden aktivní odkaz na webové stránky, jedná se o odkaz na stránky umístěné na www.t-mobile.cz. Prostřednictvím telefonu kontaktujeme zákazníky z telefonních čísel +420 603 603 603 (též 4603) nebo +420 603 60 4644 (též 4644).
Naši zaměstnanci při komunikaci se zákazníky nikdy nepožadují sdělení přihlašovacího hesla k našim online službám.

Obchodní sdělení

V rámci zpracování vašich údajů pro marketingové a obchodní účely můžeme zpracovávat tyto údaje jak pro vlastní marketingové a obchodní aktivity, tak pro marketingové a obchodní aktivity jiných subjektů a rovněž souhlasíte se zasíláním obchodních sdělení společnosti T-Mobile a jiných subjektů. Zasíláme-li vám SMS, která v úvodu obsahuje znak *, jedná se o obchodní sdělení, jehož odesílatelem je T-Mobile a jehož účelem je informovat o nových produktech a službách T-Mobile nebo jiných subjektů.
Nepřejete-li si, abychom zpracovávali vaše údaje pro marketingové účely a abychom vám zasílali jakákoli obchodní sdělení, případně pouze obchodní sdělení obsahující nabídky jiných subjektů odlišných od T-Mobile, můžete se kdykoli obrátit telefonicky na naše Zákaznické centrum, online přes kontaktní formulář nebo napište na poštovní adresu naší společnosti.

Telefonní seznam

S vaším souhlasem bude vaše telefonní číslo spolu se jménem a adresou uvedeno v telefonním seznamu. Dále pak poskytovatel univerzální služby, společnost Telefónica O2 Czech Republic, a.s., vede v souladu se zákonem o elektronických komunikacích č. 127/2005 Sb. telefonní seznam, do něhož jsou všichni podnikatelé poskytující veřejně dostupné telefonní služby (operátoři) povinni poskytnout údaje svých účastníků, kteří s uvedením v tomto seznamu souhlasili.
Více informací o telefonních seznamech, jakož i možnosti omezení či odmítnutí souhlasu naleznete na stránce Jednotný telefonní seznam.

Informace o přistoupení k pozitivnímu registru

V souladu s článkem 5. Podmínek zpracování osobních, identifikačních, provozních a lokalizačních údajů účastníků oznamujeme, že společnost T-Mobile Czech Republic a.s. přistoupila k Pozitivnímu registru sdružení SOLUS. Více informací naleznete na webových stránkách sdružení www.solus.cz.

Informace a pomoc při případném zneužití údajů

Kdykoliv máte možnost obrátit se na naše Zákaznické centrum 603 603 603 (4603 ze sítě T-Mobile), kde vám naši operátoři rádi zodpovědí dotazy týkající se osobních údajů. Žádost o informace, jaké údaje, za jakým účelem a jak jsou zpracovány, můžete podat písemně na adresu:

T-Mobile Czech Republic a.s.
Tomíčkova 2144/1
148 00 Praha 4

Rovněž máte možnost kdykoliv požádat o opravu, doplnění či likvidaci údajů, případně odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů v případech, kdy zpracování takových údajů nevyplývá ze zákona.

Máte-li jakékoliv dotazy související s šetřeným bezpečnostním incidentem, obraťte se, prosím, na naše Zákaznické centrum 603 603 603 (4603 ze sítě T-Mobile).

Zpracování cookies

Žádná naše cookie nesbírá vaše osobní údaje. Poradíme vám, jak cookies smazat.

Ochrana soukromí

Závazná podniková pravidla pro ochranu soukromí při nakládání s osobními údaji v rámci koncernu Deutche Telekom.

GDPR

Nařízení o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a jeho implementace.