Ukázka reklamní MMS kampaně - Durex

SMS a MMS reklama

Po prokliku se dostanete na mobilní internetové stránky, které jsou koncovému zákazníkovi k dispozici zdarma.

MMS reklama