Vzdálený přístup

Zapomeňte na trápení s nastavením vašeho telefonu nebo počítače.

Využijte vzdáleného připojení specialistů našeho Zákaznického centra.

Chytrý telefon nebo počítač si můžete nechat nastavit vzdáleně přes internet.

Pro vzdálené připojení si prosím připravte:

  • váš PIN kód;
  • váš osobní šestimístný kód.

Podívejte se, jak vzdálené připojení probíhá.

Právní podmínky poskytování služby vzdáleného přístupu.

  1. Potvrzením poskytnutého servisního čísla si je zákazník plně vědom skutečnosti, že prostřednictvím této operace bude pracovníkovi T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem Praha 4, Tomíčkova 2144/1, PSČ 148 00, IČO: 64949681 (dále jen "T-Mobile Czech Republic a.s.") umožněn vzdálený přístup do zařízení zákazníka (mobilní telefon, PC, notebook apod.) za účelem vykonání požadovaných servisních či jiných operací, resp. činností, přičemž pracovník společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. může mít přístup k údajům nacházejícím se v příslušném zařízení zákazníka.
  2. Zákazník tímto postupem výslovně, svobodně a vědomě uděluje společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. souhlas, aby prostřednictvím svého pracovníka uskutečnila servisní anebo jiný zásah do zákazníkova zařízení (mobilní telefon, PC, notebook apod.) ve smyslu jeho požadavku.
  3. Zákazník se zavazuje uskutečnit všechna technická opatření, aby ze strany společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. po dobu tohoto vzdáleného přístupu nemohlo dojít k nežádoucímu seznámení se či jinému zpracování jakýchkoliv údajů (dat), které se nacházejí v zařízení zákazníka, prostřednictvím čehož by mohlo dojít především k porušení platných právních předpisů (osobní údaje, utajované skutečnosti, obchodní tajemství, bankovní tajemství, daňové tajemství apod.).
  4. Z těchto důvodů je zákazník povinen udělat především všechna potřebná opatření, aby byl znemožněn únik jiných informací a údajů, než které jsou potřebné pro příslušný servisní či jiný zásah. T-Mobile Czech Republic a.s. se zavazuje, že veškeré údaje, s nimiž se v rámci vykonání požadovaných servisních či jiných operací, resp. činností seznámí, bude zpracovávat pouze za účelem vyřízení servisního zásahu a bez souhlasu zákazníka nebude tyto údaje kopírovat, ukládat apod.

Aktualizace software

Jak si správně aktualizovat software.

Více zde

Nastavení internetu

Obecné parametry pro nastavení internetu v telefonu.

Více zde

T-Mobile Konfigurátor

Automatické nastavení vašeho telefonu.

Více zde