Hromadné rozesílání SMS a MMS zpráv

Posílejte velké objemy zpráv uvnitř firmy i zákazníkům.

Služba je vám určena, pokud pořebujete rozesílat a přijímat velké množství SMS nebo MMS a vyžadujete velkou propustnost i oddělení odesílaných zpráv od běžného telefonního provozu. To je zajištěno přímým propojením s naším SMS/MMS centrem a odesíláním či příjmem SMS/MMS zpráv přímo z vašeho serveru nebo aplikace.

Výhody

 • Nízké ceny za SMS a MMS klesající dle objemu odeslaných zpráv.
 • Vysoká garantovaná kapacita odesílání SMS/MMS (několikanásobně vyšší oproti GSM modulu) a vysoká spolehlivost.
 • Služba je zálohovaná a monitorována 24 hodin denně.
 • Díky třem volitelným tarifům dosáhnete optimálních nákladů.

Podrobný popis služby

Typy připojení do SMS/MMS Centra T-Mobile

 • Kryptovaný tunel přes internet – šifrování je realizováno pomocí software VPN klient.
 • Kryptovaný tunel přes internet – šifrování je realizováno pomocí protokolu IP Sec LAN-to-LAN.
 • Připojení přímé – je univerzální připojení v rámci T-Mobile Firemního řešení.

Výhody přímého připojení do SMS centra

 • Rychlost přenosu SMS zpráv 1, 2, 5, 10 nebo 20 SMS/s.
 • Oddělení přenosu SMS zpráv od veřejného provozu.
 • Rychlost přenosu SMS zpráv z VSMSC na server má minimální zpoždění, protože SMS zprávy jsou okamžitě přeposílány přes pevné připojení na server zákazníka.

Výhody přímého připojení do MMS centra

 • Rychlost přenosu MMS zpráv 1MMS/2 s.
 • Oddělení přenosu MMS zpráv mezi serverem a VMMSC od veřejného provozu.

Parametry služby

 • Velikost rozesílaných SMS zpráv max. 160 znaků (7bitové kódování) a max. 140 znaků (8bitové kódování).
 • Velikost rozesílaných MMS zpráv max. 300 kB.

Možnosti identifikace odesílatele

 • Čtyřmístné číslo (short code) - umožňuje odesílání do všech mobilních sítí a příjem pouze ze sítě T-Mobile.
 • Devítimístné číslo (MSISDN) - umožňuje odesílání a příjem z / do všech mobilních sítí s omezenou propustnostní 1SMS/s.
 • Textová identifikace odesílatele (textové ID) - lze využít pouze pro odesílání a na takto zaslané zprávy nelze odpovídat (není zde identifikace dle MSISDN nebo short codu). Textové ID je text skládající se z písmen, čísel a znaků (tečka a pomlčka), který se bude příjemci zprávy zobrazovat místo čísla odesílatele. K jednomu připojení je možné najednou používat až 5 SMS textových ID a 5 MMS textových ID.

Garantovaná kapacita (propustnost)

Kapacitu (propustnost) odesílání si uživatel může zvolit a tato kapacita je garantovaná

 • SMS (1-20 SMS/s) – při použití MSISDN maximální kapacita 1 SMS/s,
 • MMS (1 MMS/2 s).

SW pro tvorbu a zpracování SMS/MMS zpráv

Ke službě SMS/MMS Connect dodáváme zdarma software T-Mobile SMS/MMS Manager pro vytváření a zpracování SMS a MMS zpráv, pořádání hlasování a soutěží a pro jednoduchou komunikaci se zákazníky.

Máte ale i možnost využít vlastní SMS/MMS aplikaci, která bude v rámci služby zajišťovat odesílání a příjem SMS/MMS. Aplikaci lze naprogramovat nad komunikačním protokolem (EMI, MM7). Popis protokolu, který používá SMS/MMS centrum sítě T-Mobile, poskytneme zákazníkovi na vyžádání a dále je k dispozici i balíček nástrojů (LibEMI) pro vývojáře SMS aplikací pro vývoj vlastního software.

Omezení služby

Službu nelze využívat pro rozesílání nevyžádaných SMS zpráv (např. reklamního charakteru). Lze posílat jen takové zprávy, které jsou v rámci provozování činnosti firmy posílány přímým a známým zákazníkům nebo obchodním partnerům. V případě zneužití služby si vyhrazujeme právo na zamezení těchto aktivit.

T-Mobile garantuje zasílání SMS/MMS zpráv na mobilní telefonní čísla účastníků sítí elektronických komunikací provozovaných v zahraničí pouze u operátorů, jejichž sítě jsou jmenovitě uvedeny na stránkách www.t-mobile.cz.

Potřebný software

T-Mobile SMS/MMS Manager

Software pro příjem, odesílání a zpracování SMS zpráv přímo na vašem počítači.

Díky softwaru T-Mobile SMS/MMS Manager můžete jednoduše pořádat SMS/MMS soutěže a hlasování, zasílat nabídky zákazníkům nebo provozovat další akce založené na SMS/MMS. Software T-Mobile SMS/MMS Manager umožňuje zpracovávat SMS nebo MMS zprávy v závislosti na jejich obsahu, odesílateli a dalších parametrech, následně je dále přeposílat e-mailem nebo prostřednictvím SMS nebo MMS, ukládat je a vyhodnocovat. Na základě obsahu zprávy je také možné vytvářet a odesílat odpovědi.

Software funguje se službou Hromadného rozesílání SMS a MMS a s některými mobilními zařízeními (telefony a GSM moduly) se SIM kartou T-Mobile.

Hlavní funkce

 • Příjem a odesílání SMS a MMS zpráv z pevného připojení / mobilního zařízení.
 • Zpracování zpráv podle kritérií (klíčová slova, obsah zprávy, číslo odesílatele / příjemce, existence zprávy z daného čísla apod.).
 • Vytváření a odesílání odpovědi na příchozí SMS a MMS (obecná odpověď, odpověď generovaná podle obsahu).
 • Hromadné odesílání SMS zpráv (seznam čísel, skupiny čísel).
 • Počítadla zpráv s možností vynulování (globální počítadla, počítadla podle složek).
 • Export / import SMS a MMS zpráv do / z MS Excelu (CSV).
 • Vyhodnocení zpráv pomocí grafů (podle rozdělení ve složkách, v závislosti na čase).
T-Mobile SMS/MMS Manager
T-Mobile SMS/MMS Manager (česky) 3,5 MB, průběžně aktualizováno
T-Mobile SMS/MMS Manager (English) 3,5 MB, run updated
Úvod do aplikace SMS/MMS Manager 193 kB
VPN Client
Anyconnect SMS Centrum 4.3 MB
Instalace Anyconnectu - návod pro Windows 508 kB
Knihovna LibEMI
Knihovna LibEMI (včetně WIN322 .dll) 99 kB
Specifikace EMI 1129 kB

Dříve používaný software

INFO Software je vhodný pouze pro užití s dřívějšími verzemi služby pro hromadné rozesílání SMS a MMS zpráv. Zákaznickou podporu ani další vývoj nad tímto softwarem již nadále nejsme schopni poskytovat.

VPN Client
Cisco VPN Client 5.0.00.0340 pro Windows podpora Windows Vista, 10,2 MB
Cisco VPN Client 4.8.02 pro Windows 8,4 MB
Cisco VPN Client winx64-msi-5.0.07.0290-k9 podpora 64bit Windows, 4,9 MB
Konfigurační soubor pro VPN klienta 1 kB
Cisco VPN Client 4.8.00.490 pro Linux 2.0 MB
AutoVPN (Windows aplikace od Memos Software, s.r.o.) 238 kB
AutoVPN (BAT skript) 17 kB
Privátní SMS brána
PSB-1.4.exe 263 kB
Psb-1.0.0-1.tar.gz 2.9 MB
Psb-1.0.0-1.i386.rpm 934 kB