Převod z Rámcové smlouvy

do T‑Mobile Benefit alokovaným konzultantem

U vašeho zaměstnavatele probíhá v současné době převod telefonních čísel z rámcové smlouvy, která je určena pro zaměstnance, do T‑Mobile Benefit, který je určen pro rodinné příslušníky.

Více informací a ceny naleznete na stránce o programu T‑Mobile Benefit po zadání čísla T‑Mobile Benefit a hesla. Heslo pro vstup získáte u svého zaměstnavatele.

Veškeré termíny se dozvíte v zaslaných SMS nebo od kontaktní osoby svého zaměstnavatele.

Co budete potřebovat pro převod

Smlouva na telefonní čísla se uzavírá pouze na RČ zaměstnance. Níže naleznete užitečné informace, které přispějí k rychlému vyřešení Vašeho požadavku.

  • Mějte s sebou prosím svůj občanský průkaz.
  • Cizinci dva doklady totožnosti – pas (občan EU se může prokázat i platným identifikační průkazem daného státu EU) + druhý doklad (povolení k trvalému pobytu na území ČR, potvrzení o přechodném pobytu na území ČR, dlouhodobé vízum). Při aktivaci může být u cizinců také vyžadována vratná záloha na služby.
  • Ke každému číslu již mějte zvolený tarif s datovým zvýhodněním, který najdete na stránce o programu T‑Mobile Benefit.
  • Mějte zvoleno tzv. „hlavní telefonní číslo" se kterým budete moci administrovat v samoobsluze Můj T‑Mobile služby všech čísel pod daným RČ (musí se jednat o tel. číslo na které je/bude uzavřen paušál na RČ daného zaměstnance). Více o jednotlivých rolích a heslech naleznete na stránce podpory.
  • Zvolte si 4místné číselné heslo pro komunikaci s infolinkou nebo prodejnami T-Mobile na stránce podpory.

Pokud chcete, aby každému členu chodily samostatné faktury, je nutné nastavit jim své „fakturační skupiny". Ke každé fakturační skupině mějte připraveny veškeré podrobnosti - jméno, příjmení, celou adresu (včetně PSČ), e‑mailový kontakt pro zasílání elektronického vyúčtování v PDF (je možno zasílat také tištěné vyúčtování, je však zpoplatněno dle standardního ceníku), způsob úhrady (pokud budete hradit inkasem z bankovního účtu, je třeba znát číslo bankovního účtu).