Hledat

Podnikáme udržitelně

Odpovědnost k okolí a ke společnosti je nedílnou součástí všeho, co děláme.

„Věříme v digitalizaci a inovace a jejich pozitivní vliv na společnost i životní prostředí. V propojování díky technologiím vidíme sílu umožňující jednotlivcům, firmám, komunitám a vlastně celé zemi posouvat se vpřed. Tím správným směrem.
Je naší odpovědností, aby náš dopad na společnost byl co nejpříznivější a lidé uměli využívat technologie ke svému prospěchu.“

Jose Perdomo Lorenzo, generální ředitel

Udržitelné
podnikání

Byznys stavíme na udržitelných základech a chceme být pozitivním příkladem pro ostatní. Hlásíme se k jasně stanoveným principům v oblasti lidských práv, pracovních podmínek, ochrany životního prostředí a boje s korupcí. K odpovědnosti se snažíme vést i zaměstnance, zákazníky a obchodní partnery.

Chci vědět víc

Ochrana
planety

Opatření ke zmírnění klimatických změn jsou pro nás strategickou prioritou. Na provoz využíváme ze 100 % elektrickou energii z obnovitelných zdrojů a zavázali jsme se k zásadnímu snížení uhlíkové stopy. Optimalizujeme technologickou infrastrukturu, snižujeme spotřebu materiálu a efektivně využíváme zdroje.

Chci vědět víc

Digitální
společnost

Jsme digitální optimisté. Dlouhodobě investujeme do podpory vzdělávání. Naše vize propojené země přináší kvalitní a spolehlivou telekomunikační infrastrukturu pro všechny. To pomáhá rozvoji hybridního vzdělávání, zvyšuje kvalitu života a posiluje konkurenceschopnost země. Zaměřujeme se na digitální inkluzi.

Chci vědět víc

Jsme členy: