Převod z Rámcové smlouvy

do T‑Mobile Benefit telefonicky

U vašeho zaměstnavatele probíhá v současné době převod telefonních čísel z Rámcové smlouvy, která je určena pro zaměstnance, do T‑Mobile Benefit, který je určen pro rodinné příslušníky těchto zaměstnanců. Více informací a ceny naleznete na stránce o programu T‑Mobile Benefit po zadání vašeho čísla T‑Mobile Benefit a hesla. Heslo pro vstup získáte u svého zaměstnavatele.

Jak to bude probíhat

  • Telefonní číslo, které využíváte pod Rámcovou smlouvou, přepneme na předplacenou službu Twist k datu uvedenému v zaslané SMS. A aby to pro vás bylo pohodlné, budete mít na Twistu nastaveno neomezené volání, SMS a 100 MB dat.
  • Následně vás budeme telefonicky kontaktovat pro převedení čísla na vaši osobu.
  • Jakmile vše domluvíme, pošleme vám smlouvu k podpisu kurýrem.
  • Po podpisu smlouvy dojde k zapnutí nového tarifu a vy si můžete začít užívat jeho výhod.
  • Pokud máte více čísel, kterých se to týká, vyřešíme vše najednou.

Termíny:
Veškeré termíny se dozvíte v zaslaných SMS.

Co budete potřebovat pro převod

Smlouva na telefonní čísla se uzavírá pouze na RČ zaměstnance. Níže naleznete užitečné informace, které přispějí k rychlému vyřešení Vašeho požadavku.

  • Mějte s sebou prosím svůj občanský průkaz.
  • Cizinci dva doklady totožnosti – pas (občan EU se může prokázat i platným identifikační průkazem daného státu EU) + druhý doklad (povolení k trvalému pobytu na území ČR, potvrzení o přechodném pobytu na území ČR, dlouhodobé vízum). Při aktivaci může být u cizinců také vyžadována vratná záloha na služby.
  • Ke každému číslu si vyberte tarif s datovým zvýhodněním, který najdete na stránce o programu T‑Mobile Benefit.
  • Zvolte si tzv. „hlavní telefonní číslo", se kterým budete moci administrovat v samoobsluze Můj T‑Mobile služby všech čísel pod daným RČ (musí se jednat o tel. číslo na které je/bude uzavřen paušál na RČ daného zaměstnance). Více o jednotlivých rolích a heslech naleznete na stránce podpory.
  • Připravte si 4místné číselné heslo pro komunikaci s infolinkou nebo prodejnami T‑Mobile na stránce podpory.

Pokud chcete, aby každému členu chodily samostatné faktury, je nutné nastavit jim své „fakturační skupiny". Ke každé fakturační skupině mějte připraveny veškeré podrobnosti - jméno, příjmení, celou adresu (včetně PSČ), e‑mailový kontakt pro zasílání elektronického vyúčtování v PDF (je možno zasílat také tištěné vyúčtování, je však zpoplatněno dle standardního ceníku), způsob úhrady (pokud budete hradit inkasem z bankovního účtu, je třeba znát číslo bankovního účtu).