Převod z Rámcové smlouvy

do T‑Mobile Benefit na prodejně

U vašeho zaměstnavatele probíhá v současné době převod telefonních čísel z Rámcové smlouvy, která je určena pro zaměstnance, do T‑Mobile Benefit, který je určen pro rodinné příslušníky. Více informací a ceny naleznete na konkrétní stránce o programu T‑Mobile Benefit po zadání vašeho čísla T‑Mobile Benefit a hesla. Heslo pro vstup získáte u svého zaměstnavatele.

Termíny: Veškeré termíny se dozvíte v zaslaných SMS.

Co budete potřebovat pro převod

Telefonní číslo,které využíváte pod Rámcovou smlouvou, přepneme na předplacenou službu Twist k datu uvedenému v SMS, kterou vám pošleme. A aby to pro vás bylo pohodlné, budete mít na Twistu nastaveno neomezené volání, SMS a 100 MB dat. Pokud máte více čísel, bude se to týkat i jich.

Po obdržení SMS s výzvou k návštěvě prodejny si vyberte tu, kterou máte oblíbenou nebo blízko a navštivte ji. SMS, která vám přišla, ukažte obsluze prodejny.

Podívejte se na přehlednou mapu prodejen.

Smlouva na telefonní čísla se uzavírá pouze na RČ zaměstnance. Níže naleznete užitečné informace, které přispějí k rychlému vyřešení Vašeho požadavku.

  • Připravte si prosím svůj občanský průkaz.
  • Cizinci dva doklady totožnosti – pas (občan EU se může prokázat i platným identifikační průkazem daného státu EU) + druhý doklad (povolení k trvalému pobytu na území ČR, potvrzení o přechodném pobytu na území ČR, dlouhodobé vízum). Při aktivaci může být u cizinců také vyžadována vratná záloha na služby.
  • Ke každému číslu si vyberte tarif s datovým zvýhodněním, který najdete na stránce o programu T‑Mobile Benefit
  • Zvolte si tzv. „hlavní telefonní číslo", se kterým budete moci administrovat v samoobsluze Můj T‑Mobile služby všech čísel pod daným RČ (musí se jednat o tel. číslo na které je/bude uzavřen paušál na RČ daného zaměstnance). Více o jednotlivých rolích a heslech naleznete na stránce podpory.
  • Připravte si 4místné číselné heslo pro komunikaci s infolinkou nebo prodejnami T‑Mobile na stránce podpory.

Pokud chcete, aby každému členu chodily samostatné faktury, je nutné nastavit jim své „fakturační skupiny". Ke každé fakturační skupině mějte připraveny veškeré podrobnosti - jméno, příjmení, celou adresu (včetně PSČ), e‑mailový kontakt pro zasílání elektronického vyúčtování v PDF (je možno zasílat také tištěné vyúčtování, je však zpoplatněno dle standardního ceníku), způsob úhrady (pokud budete hradit inkasem z bankovního účtu, je třeba znát číslo bankovního účtu).