Zpět

Luxus volby: Porovnání soukromého, veřejného a hybridního cloudového řešení

Správně nadesignované a dodané cloudové řešení může být lékem na všechny výzvy v IT s benefity, které může využít každý obor podnikání. Nejdůležitější je posoudit, která data a aplikace může společnost přemístit na cloud a které je lepší nechat na vnitropodnikových systémech. Na tomto základě může společnost řádně posoudit, který model cloudu a jakého providera využít.

Studie společnosti IDC z roku 2015 o stavu používání privátních a veřejných cloudových řešení a jejich růstu v budoucnosti říká: Výdaje na veřejná i privátní cloudová řešení porostou do roku 2017 meziročně o 13 %. Současně mnoho společností aktuálně žádnou formu cloudového řešení nevyužívá.


Nejčastější formou cloudových řešení je hybridní cloud. Tato řešení umožňuje společnostem kombinovat to nejlepší z obou světů: Současná IT řešení mohou být rozšířena a přidání úložišť je možné flexibilně, kdykoliv je to potřeba.

Aktuální situace cloud computingu ve společnostech

Preference v užití cloudových modelů mluví jasně. Ve společnostech jsou cloudové služby využívány následovně:

  • 36 % využívá hybridní cloud
  • 32 % využívá privátní cloud
  • 17 % využívá veřejný cloud

 

 

Tyto výsledky jsou ze studie společnosti IDG z roku 2015 s názvem Connect Study. Současně se však společnosti setkávají s překážkami při migraci na cloudová řešení. Problémy jsou různé:

  • 55 % společností uvádí jako problém bezpečnostní politiku
  • 47 % uvádí obavy, zda jejich aplikace na cloudovém řešení poběží hladce
  • 45 % firem nemá dostatek kvalifikovaného personálu
  • 44 % odložilo přechod pro nedostatek financí

 

Bližší pohled na cloudové modely

Který cloudový model je nejlepší? Tato otázka spustila v posledních letech mnoho vášnivých diskuzí. Pojďme se podívat na plusy a minusy, které jednotlivá řešení nabízejí.

Privátní cloudové řešení
Privátní cloudové řešení je přizpůsobené požadavkům společnosti. Data a aplikace jsou buď umístěny ve vlastních datových centrech nebo u poskytovatele cloudových řešení. Privátní cloudové řešení podporuje víru, že tento model poskytuje nejvyšší stupeň bezpečnosti, kontroly a soukromí. Mimo to má společnost přehled o tom, kde jsou její data uložena.

Avšak zatímco privátní cloudová řešení jsou nejvhodnější pro specifické aplikace, požadující ekonomicky rozšiřitelné řešení, veškeré práce jsou stále realizovány pomocí vlastních pracovníků či dodavatelů infrastruktury.

Veřejný cloud
Veřejné cloudové řešení je, na druhou stranu, vhodné pro práci s velkými soubory dat. Toto řešení je také obecně využíváno k ukládání méně důležitých dat. Možnost plynulé změny ukládací kapacity dělá tento model levnější než privátní řešení.

Pro malé společnosti může znamenat použití veřejného cloudového řešení úsporu nákladů a zrychlení jejich práce. V porovnání s vlastním datovým centrem, malé a střední podniky profitují z úrovně zabezpečení, flexibility a efektivity veřejného cloudu.

Hybridní cloudové řešení
Hybridní cloud kombinuje mnoho vlastností z veřejného i privátního cloudu. Toto řešení umožňuje společnostem lépe se vypořádat s výkyvy v jejich každodenní činnosti. Místní infrastruktura může být použita k běžné práci, zatímco součastně může být posílena výpočetním výkonem a úložišti dle požadavků, z veřejného cloudového řešení.

Po skončení zvýšených nároků na výpočetní výkon a úložiště může být stav opět zregulován na běžný provoz. Toto je nejlevnější varianta využívání výpočetního výkonu, když posílení není potřeba po většinu času. Proto je hybridní cloud ve srovnání s veřejným nebo privátním cloudem nejlevnější a nejflexibilnější variantou.

Občas je nutné a výhodné držet kritické firemní aplikace ve vlastním datovém centru, některé případy to dokonce vyžadují ze zákona. Při častějším užití cloudových řešení umožní hybridní cesta IT týmům celkově více profitovat z podnikové efektivity a flexibility.

https://www.t-mobile.cz/images/152ce611-4f21-4710-ad06-334151a56b32.jpg